۲۴ ساعت

10 فوریه
۲دیدگاه

روز وصال

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۱ دلو ۱۳۹۴ –  ۱۰ فبروری ۲۰۱۶ هالند

استقبالیه های دو شاعر 

به استقبال غزل زیبای محترم

آقای قیوم بشیر « هروی» سروده شد.

تمیم « حکمت هروی »

ملبورن – آسترالیا

هفتم فبروری ۲۰۱۶ 

منزل مقصود

بر غزال چشم جانان صد غزل خواهم سرود

صدچه باشد، صدهزاران لااقل خواهم سرود

ادامه نوشته…