۲۴ ساعت

22 ژانویه
۲دیدگاه

یک رباعی زیبا از استاد بزرگوار ادبیات

تاریخ نشر جمعه  دوم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۲ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

یک رباعی زیبا از استاد بزرگوار ادبیات
استاد عبدالقیوم ” قویم”

انتخاب از : محترم همایون شاه عالمی

در پهلوی رنج و غم مجاور شده ایم

در بردن بار غصه ماهر شده ایم

ادامه نوشته…