۲۴ ساعت

19 اکتبر
۱ دیدگاه

یاد وطن

تاریخ نشر شنبه  ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

یاد وطن

احمد شکیب جانباز

۱۸ / ۱۰ / ۲۰۱۳

اسلام آباد – پاکستان

ارسالی: هاکان مسعود نوابی

هاکان مسعود نوابی

هاکان مسعود نوابی

شادی در غربت خوش است یا آزادی وطن

عید عذوبت خوش است یا زندگانی در وطن

ادامه نوشته…