۲۴ ساعت

آرشیو 'کارتون های عتیق شاهد'

۰۲ دلو
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر پنجشنبه دوم دلو ۱۳۹۳ –  ۲۲ جنوری ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon514

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر دو شنبه  ۲۲  جدی  ۱۳۹۳ –  ۱۲ جنوری ۲۰۱۵ کوریای جنوبی

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

cartoon507

ادامه نوشته…

۱۳ جدی
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۳ – سوم جنوری ۲۰۱۵ ملبورن – آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon504

ادامه نوشته…

۱۰ جدی
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۳ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ ملبورن – آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon501

ادامه نوشته…

۰۱ جدی
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر دوشنبه اول جدی ۱۳۹۳ – ۲۲ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon498

ادامه نوشته…

۲۸ قوس
بدون دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۲۸ قوس ۱۳۹۳ – ۱۹ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon497 ادامه نوشته…

۲۵ قوس
بدون دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر سه شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۳ – ۱۶ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon496pg

ادامه نوشته…

۲۳ قوس
بدون دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۳ – ۱۴ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon495

ادامه نوشته…

۲۲ قوس
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۳ – ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon494

ادامه نوشته…

۱۷ قوس
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر دوشنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۳ – ۸ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon489pg

ادامه نوشته…

۰۳ قوس
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر دوشنبه سوم  قوس ۱۳۹۳ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon482

ادامه نوشته…

۱۷ میزان
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر پنجشنبه  نهم  اکتوبر ٢٠١۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon481jpg

ادامه نوشته…

۱۰ میزان
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر پنجشنبه دوم اکتوبر ٢٠١۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon478jpg

ادامه نوشته…

۰۳ میزان
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۵ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon476jpg

ادامه نوشته…

۰۲ میزان
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۴ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon473jpg

ادامه نوشته…

۲۸ سنبله
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  ۱۹ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon470

ادامه نوشته…

۲۱ سنبله
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۱۲ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon465_

ادامه نوشته…

۲۸ اسد
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۹ آگست  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

استرداداستقلال کشور به کشورهای بیگانه

cartoon464g ادامه نوشته…

۲۴ اسد
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۱۵ آگست  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon457g

ادامه نوشته…

۱۷ اسد
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه هشتم  آگست  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon452g

ادامه نوشته…

۱۰ اسد
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه اول آگست  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon447g

ادامه نوشته…

۰۳ اسد
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۲۵ جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon442g

ادامه نوشته…

۲۷ سرطان
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۱۸ جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon439g

ادامه نوشته…

۲۰ سرطان
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه یازدهم جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon435g

چی فکر میکنید آیا احمدزی واقعا ۵۶ فیصد رای گرفته است یا کمیسیون مستقل انتخابات برایش تحفه داده است ؟ نظر دهید

ادامه نوشته…

۱۳ سرطان
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  چهارم  جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon430g

ادامه نوشته…