۲۴ ساعت

آرشیو 'کارتون های عتیق شاهد'

۱۴ سرطان
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۴ سرطان ۱۳۹۴ – پنجم  جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon619

ادامه نوشته…

۰۴ سرطان
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر  پنجشنبه  چهارم  سرطان  ۱۳۹۴ – ۲۵   جون  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon612

ادامه نوشته…

۲۹ جوزا
۳دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ جوزا  ۱۳۹۴ – ۱۹   جون  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon601

ادامه نوشته…

۱۶ جوزا
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه  ۱۶جوزا  ۱۳۹۴ –  ششم  جون  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

دوستان عزیز و گرامی  سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن !

خواننده گان عزیز ، طوریکه اطلاع دارید اخیرآ موافقتنامه بین افغانستان و د شمن سر سخت و قاتل هزاران هموطن ما پاکستان توسط دولت وحشت ملی امضا شده که نوکران سعودی آدمخور و پاکستان جنایتکار به فکر از بین بردن کشور ما بوده و هستند . 

در حقیقت ع و غ  و دیگر دارودسته این دولت میخواهند افغانستان را بفروش برسانند . باید گفت طرح کننده گان این خیانت ملی باید این خواب و خیال را با باداران پاکستانی و سعودی و امریکایی و بعضی حامیان دیگر شان به گور ببرند . مردم افغانستان مردم چند سال قبل نیستند که فریب دزدان ، آدمکشان و جنایتکاران و تروریست ها را بخورند. 

اکنون مردم شریف افغانستان آرزو دارند که هممۀ شان در سرتا سر کشور بدون تعصبات زبانی ، مذهبی ، قومی ، منطقوی و نژادی باهم برادر وار در صلح و امنیت کامل زندگی کنند و دیگر فریب این جانی ها و باداران شانرا نخورند.

محترم  آقای عتیق  شاهد کارتونیست مستعد کشورکه تا کنون  ۶۰۰ کارتون شان  در سایت ۲۴ ساعت نشر شده که همه واقعیت های جامعه را انعکاس میدهد . در کارتون های امروز بیشتر موضوع امضا موافقتامه  با پاکستان که  د دشمن دیرینه مردم مظاوم افغانستان است  ترسیم نموده  است .

از عزیزان خواننده و دوستداران فیسبوک های ۲۴ ساعت  تقاضا میکنم که از این کارتون ها  دیدن کنند و آنها را به دوستان خود هم ایمیل کنند . اینهم آدرس ۶۰۰ کارتون  محترم عتیق شاهد : http://www.24sahat.com/category/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF/

شما حتما از ۶۰۰ کارتون جالب عتیق شاهد در آدرس بالا دیدن کنید.

به امید صحت وسلامتی کارتونیست مستعد کشور ما جناب شاهد گرامی و خوانده گان و دوستداران سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن .

موفق وسلامت باشید

با عرض حرمت

مهدی بشیر

cartoon594

ادامه نوشته…

۰۱ جوزا
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  اول جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۲  می ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

دوستان عزیز و گرامی ، خواننده گان سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن !

تاکنون از  آقای عتیق  شاهد کارتونیست مستعد کشور ۵۹۳ کارتون در سایت ۲۴ ساعت نشر شده که همه واقعیت های جامعه را انعکاس میدهد . در کارتون های امروز دشمن دیرینه مردم مظاوم افغانستان را ترسیم نموده که چشم بالای کشور ما دوخته و دولت به اصطلاح وحدت ملی به گفته « ع  و غ »  در حالیکه وحشت ملی است و میخواهد آنرا به این و حشی ها بفروش رسانند. باید علاوه کرد که این ارمان را همۀ شان به گور خواهند برد. و مردم شریف افغانستان آرزو دارند که همه مردم  ما در سرتا سر کشور بدون تعصبات زبانی ، مذهبی ، قومی ، منطقوی و نژادی باهم برادر وار در صلح و امنیت کامل زندگی کنند و دیگر فریب این جانی ها و باداران شانرا نمیخورند.

به امید صحت و سلامتی تمام هموطنان عزیز  کشور ما.

با عرض حرمت

مهدی بشیر

cartoon588

ادامه نوشته…

۲۴ ثور
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۴ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۴  می ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon581

ادامه نوشته…

۱۱ ثور
۲دیدگاه

کار گر !

تاریخ نشر جمعه  ۱۱ ثور  ۱۳۹۴ –  اول می ۲۰۱۵ هالند

cartoon580

روز جهانی کار گر را به تمام کارگران جهان مخصوصاً هموطنان عزیزم تبریک میگویم .

عزیزه عنایت

کار گر !

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

الا ای کــار گــر فــرد تـــوانــا

جهان را از تو شد زیبنده گیها

ادامه نوشته…

۰۸ ثور
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر سه شنبه هشتم ثور  ۱۳۹۴ – ۲۸ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon577

ادامه نوشته…

۳۰ حمل
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۴ – ۱۹ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon571

ادامه نوشته…

۲۱ حمل
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۲۱ حمل ۱۳۹۴ – دهم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon565

ادامه نوشته…

۱۵ حمل
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه  ۱۵ حمل ۱۳۹۴ –  چهارم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon562

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه  هشتم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۸ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon557

ادامه نوشته…

۰۲ حمل
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه  دوم حمل ۱۳۹۴ – ۲۲ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon552

ادامه نوشته…

۲۵ حوت
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۵ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۶مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon550

ادامه نوشته…

۲۳ حوت
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه  ۲۳ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۴مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon546

ادامه نوشته…

۱۷ حوت
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۳ – هشتم   مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon542pg2

ادامه نوشته…

۱۰ حوت
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه دهم  حوت  ۱۳۹۳ –  اول مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon537

ادامه نوشته…

۰۶ حوت
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چهار شنبه ششم  حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۵  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon535

ادامه نوشته…

۰۱ حوت
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه اول حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۰  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon533

ادامه نوشته…

۲۹ دلو
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۸  فبروری ۲۰۱۵ هالند

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

cartoon531

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۲۴ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۳  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon528

ادامه نوشته…

۱۷ دلو
۵دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چمعه  ۱۷ دلو ۱۳۹۳ – ششم  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon525

ادامه نوشته…

۱۶ دلو
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشرپنجشنبه  ۱۶ دلو ۱۳۹۳ – پنجم   فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon522

ادامه نوشته…

۱۰ دلو
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  ۱۰  دلو ۱۳۹۳ –  ۳۰ جنوری ۲۰۱۵ هالند

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

cartoon520

ادامه نوشته…

۰۳ دلو
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه سوم دلو ۱۳۹۳ –  ۲۳ جنوری ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

سعودی ها در شادی وطالبان در ماتم

cartoon519

ادامه نوشته…