۲۴ ساعت

آرشیو 'سولاتی از کاکا ترجمان'

۲۳ سرطان
۳دیدگاه

پاسخ کاکا ترجمان به آقای حازم

تاریخ نشر شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

پیوسته به گذشته

پاسخ کاکا ترجمان به آقای حازم

بخش دوم

عزیزم  حازم  از من  عذر بپذیر

که در این مثنوی ره یافت تأخیر

ادامه نوشته…

۱۶ سرطان
۵دیدگاه

پاسخ کاکا ترجمان به آقای حازم

تاریخ  نشرشنبه  ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ –  هفتم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

همانطوری که در هفته قبل قول داده بودیم  این هفته به پاسخ دوست خوب ترجمان جناب آقای حازم می پردازیم ،از آنجاییکه پاسخنامه ای کاکاترجمان  قدری طولانی شده است دراینجا توجه شما را به بخش نخست آن جلب میکنیم و بقیه اش را در هفته بعد خدمت

شما خوانندگان گرامی پیکش می نماییم:

با عرض حرمت

قیوم بشیر هروی

ملبورن – آسترالیا

هفتم جولای ۲۰۱۸

 **********

میرزا قیوم تقدیم می کند:

پیوسته به گذشته

پاسخ کاکا ترجمان به آقای حازم

بخش نخست

برادر زاده  ام  آقای حازم

که  صحت باد جانش را ملازم

ادامه نوشته…

۱۱ سرطان
۳دیدگاه

یک سؤال از کاکا ترجمان

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ –  دوم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

از آنجاییکه قبلا قول  داده بودیم تا سؤال و جواب های کاکا ترجمان را به صورت سلسله وار نشر نماییم ،اینک نخستین سوال را که محترم حازم هروی از کاکا ترجمان پرسیده است تقدیم شما خوانندگان عزیز می نماییم  و در هفته بعد به پاسخ آن می پردازیم ، امید مورد پسند تان واقع شود.

با عرض حرمت

قیوم بشیر هروی

ملبورن – آسترالیا

دوم  جولای ۲۰۱۸

**********

میرزا قیوم تقدیم می کند:

یک سؤال از کاکا ترجمان

(بخش نخست)

حازم هروی

ز کاکا   ترجمان  دارم  سؤالی

اگر  در  پاسخش  دارد  مجالی

ادامه نوشته…