۲۴ ساعت

آرشیو 'اشعار'

۰۶ حوت
۲دیدگاه

عاشقم عاشق خراسانم

تاریخ  نشر یکشنبه ششم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۵  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

عاشقم عاشق خراسانم

محترم نورالله وثوق

رهروِ جاده های حیرانم

هرطرف می روم هراسانم

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۲دیدگاه

چارۀ عشاق

تاریخ  نشر شنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

چارۀ عشاق

محترم سید همایون شاه “عالمی”

نی از نگهــــــی یار به جـــامی برسیدیم

نی در گــــــــذر عشق به کامی برسیدیم

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۲دیدگاه

حرف دل

تاریخ  نشر شنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حرف دل

محترم استاد سید جلال علی یار

من جان توام اگر تو جانی

جان میدهمت در خور آنی

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۲دیدگاه

وحشیهای ولگرد

تاریخ  نشر شنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

وحشیهای ولگرد

محترم نورالله وثوق
..
به غیر ازغم چه ره آورد دارد ؟؟

هوای ناجوان وسرد دارد

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۱ دیدگاه

محبت عشق

تاریخ  نشر شنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

محبت عشق

محترم رسول پویان

دلی که از نـفس عـشق کـس کباب شود

به یک دو جرعۀ می کاملاً خراب شود

ادامه نوشته…

۰۴ حوت
۲دیدگاه

ای نگینِ برخراسان بزرگ

تاریخ  نشر جمعه چهارم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

ای نگینِ برخراسان بزرگ

محترم علی احمد زرگرپور
#
#
ای هری طفلِ هنررا مادری

آسمانِ معرفت را اختری

ادامه نوشته…

۰۴ حوت
۲دیدگاه

نگین خراسان

تاریخ  نشر جمعه چهارم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

قصیده ای برای زادگاهم هرات نازنین
..
نگین خراسان

محترم نورالله وثوق
…..
صدای سرفراز آسیایم

کشیده سرزبامِ دل صدایم

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۲دیدگاه

حدیث دل !

تاریخ  نشر پنجشنبه سوم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حدیث دل !

محترمه خانم عزیزه عنایت

بخــدا رسیــده باشد نــالـه های جانگــدازم

که فـروغ جلوه ریـزد بفضای ســوزوسازم

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۲دیدگاه

حلقۀ عشق:

تاریخ  نشر پنجشنبه سوم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حلقۀ عشق :

محترم سید همایون شاه “عالمی”

ای عشــــق ترا کجاســت منزل؟

درهـــــــرقدمم نهــــادی مشکــل

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۲دیدگاه

انگشت تعجب

تاریخ  نشر پنجشنبه سوم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

انگشت تعجب

محترم نورالله و ثوق
…..
حالِ من وانجمن گرفته

هم واژه وهم سخن گرفته

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۱ دیدگاه

کار دهقانی بمان ، والی‌ شدی

تاریخ  نشر پنجشنبه سوم حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

کار دهقانی بمان ، والی‌ شدی

محترم « ح . غم‌ کش »
تماس تلفنی اشرف‌غنی با والی نوِ سمنگان، از زبان خود والی :
زنگ آمد از رئیس، عبد‌الغنی
گفت: کارت گشت حالا روغنی
۰۲ حوت
۱ دیدگاه

قمچین شرارت

تاریخ  نشر چهار شنبه دوم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۱  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

قمچین شرارت

محترم استاد عبدالهادی رهنما

شما دور از حیا دور از وقارید

شما رانده ز لطف کرده گارید

ادامه نوشته…

۰۱ حوت
۲دیدگاه

میلِ چپاول

تاریخ  نشر سه شنبه  اول حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۰  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

میلِ چپاول

محترم نورالله وثوق.

هوس میلِ چپاول کرده امشب

هواى بوسه درکُل کرده امشب

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
۲دیدگاه

فشارخون

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۰  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۹  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

فشارخون

محترم نورالله وثوق
..

زدى آتش دل وجانِ وطن را

در ودشتِ هراسانِ وطن را

ادامه نوشته…

۲۹ دلو
۲دیدگاه

پائیز انتظار

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۹  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

پائیز انتظار

محترم سید همایون شاه “عالمی”

جانم نیامدی و مـــــــرا انتظار کـــُـــشت

پائیز انتظــــــار گل  نو بهــــــار کُشت

ادامه نوشته…

۲۹ دلو
۱ دیدگاه

وزن عشق

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

وزن عشق

محترمه خانم  صالحه واهب واصل

خاک ما از عاجزی در عشق او زر گشته است

هر نفس از بودنش در سینه گوهر گشته است

ادامه نوشته…

۲۹ دلو
۱ دیدگاه

حق هویت

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حق هویت

محترم رسول پویان

دفتر عشق وطن را به چـه پرپر کردند

خاک در چشـم مـراد همه کشور کردند

ادامه نوشته…

۲۸ دلو
۲دیدگاه

حق دارم

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حق دارم

محترم محمدجان مهجور

در فراق تو سیه پوش شوم حق دارم

درغم ھجر تو می نوش شوم حق دارم

ادامه نوشته…

۲۸ دلو
۲دیدگاه

ارزش انسان

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

ارزش انسان

محترم سید همایون شاه “عالمی”

از آدم  کاو عقل نه پیموده حـــــــــــــذر کن

آنرا که خـــــرد هیچ نفـــــــرموده حذر کن

ادامه نوشته…

۲۸ دلو
۲دیدگاه

ورطه ای بحران

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

ورطه ای بحران

محترم نورالله وثوق

چه سختی های بی درمان کشیده

دلم از هرطرف تاوان کشیده.

ادامه نوشته…

۲۷ دلو
۲دیدگاه

آدم دانا نمی باشد

تاریخ  نشر جمعه ۲۷  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۶  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

آدم دانا نمی باشد

محترم استاد عبدالهادی رهنما

همی دانی چرا این سر زمین زیبا نمی باشد

یکی از مردمانش در جهان آقا نمی باشد

ادامه نوشته…

۲۷ دلو
۲دیدگاه

آنسوی بالا

تاریخ  نشر جمعه ۲۷  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۶  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

آنسوی بالا

محترم نورالله وثوق

نه جایم آسمان ونه زمینه

ندارد زندگانیم زمینه

ادامه نوشته…

۲۵ دلو
۲دیدگاه

“عشق”

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۵  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

سرودۀ تحت عنوان “عشق” را بمناسبت روز عاشقان تقدیم میدارم

محترم سید همایون شاه “عالمی”

“عشق”

جذبۀ عشق نه شعر است و نه ترسیم شود

هدیه ای نور خــــــدا است که تقدیم شود

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۲دیدگاه

جور قضا

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۴  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

جور قضا

محترم استاد سیدجلال علی یار

درین زمانه کو آنکه شنید فغان مرا

کجاست و کیست که داند طرز بیانِ مرا

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۲دیدگاه

طرب فزا

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۴  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۳  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

طرب فزا

محترم نورالله وثوق
..

باید بنای عاطفه ها را ستون شویم

آیینه دارمحفلِ عشق و جنون شویم

ادامه نوشته…