.
spacer
بیاد داشته باشید که ۲۴ ساعت مستقل بوده ، مربوط هیچ گروه  و سازمان سیاسی در داخل و خارج کشور نمیباشد.

 

 
spacer
spacer
صفحه اول
افغانستان
سیاسی
تبصره بر خبر
معرفی چهره های فرهنگی
کتاب و کتابدوستان
مقالات جالب و پژوهشی
گفتگو ها
بیان حقایق
مسایل جهان و منطقه
طنز،نورانی ،ترجمان، بشیر
نمایشنامه ها
طنز
کارتونهای هژبر شینواری
آثار هنری بشیر بختیاری
باچه آزره تقدیم میکند
داستان
دنیای شعر و شاعران
اشعار حاجی محمد کاظمی
اشعار مرحوم استاد صابر هروی
اشعاراستاد غلام حیدر یگانه
اشعار قیوم بشیر
اشعار حشمت امید
اشعار انجنیر حفیظ اله حازم
اشعار نورالله وثوق
اشعار سجیه الهه احرار
اشعار فریده اکبری
اشعار صالحه وهاب واصل
اشعار محمد اسحاق " ثنا "
اشعار خواجه عبدالله احرار
اشعار نعمت الله پژمان
اشعار ودود فضلی
اشعار زهره صابر «هروی»
اشعار ظفر خان " اهتمام "
اشعار همایون شاه عالمی
اشعار و نوشته های سید محمد اشرف فروغ
جوانان
کودکان و نوجوانان
از دفتر خاطرات
معرفی کتابهای جدید
فرهنگ مردم
لهجه ها و اصطلاحات محلی
با کشور تان آشنا شوید
به مشکلات مردم توجه کنید
نقد بر کتاب ،مقالات، فلم و..
زن و زندگی - زن و مشکلات
جالب و خواندنی
مشاهیر جهان
هنری و فرهنگی
گزارشهای ولایتی
مطالب انتخابی و ارسالی شما

دوستان و نویسنده گان گرامی!

درصورتیکه خواسته باشید نوشته های تان در این سایت نشر شود میتوانید بعد از تیپ کردن آنرا از طریق

Word

به این ایمیل آدرس

mehdibashir@gmail.com

بفرستید

سایت ۲۴ ساعت از شما و در خدمت شماست.

استفاده از مطالب سایت ۲۴ ساعت با ذکر مأخذ آن آزاد است و ممانعتی ندارد

سایت ۲۴ ساعت را به دوستان تان ایمیل کنید تا آنها هم در مورد آن اظهار نظر کنند

قابل توجه نویسنده گان محترم !

مطالبی که برای نشر میفرستید و میخواهید که بنام مستعار نشر شود بهتر است خود را برای سایت ۲۴ ساعت معرفی کنید تا نوشته تان طبق میل تان نشرشود.

 

 
آی اس آی درعقب حملات تازه درافغانستان!

آی اس آی درعقب حملات تازه درافغانستان!

دوکتور صلاح الدین سعیدی

۱۶ - ۴ - ۲۰۱۲

دوکـتــور صلاح الـدین ســعـیـدی - سعید افغانی
دوکـتــور صلاح الـدین ســعـیـدی - سعید افغانی
نوشتـﮥ جناب ع. منصوري تحت عنوان آی اس آی درعقب حملات تازه درافغانستان !! آنقدر توجه من را جلب کرد که به سرعت آنرا ازبالا تا پايین به دقت مطالعه کرده وتوقع تحلیل ومعلومات قوي را داشتم. اما به زودي دریافتم که توقوعم برآورده نه ګردید.

ازلحاظ تحقیق و جنایی زمانیکه عمل جرمي واقع میشود درمورد علت انګیزه واجرا کنندﮤ آن فرضیه های مختلف مطرح میګردد و با افواهات معیین همراه میباشد. درصورت اقرار هم مستنطق مکلف است تا علت اقراروانګیزﮤ عمل جرمي را پیګیري کند که مُقر واقعا دراقرار خود صادق است ویا عوامل دیګری وی را به این اقرار مجبورساخته ویا انګیزهء عمل جرمي با عمل جرمي مطابقت میکند ویا خیر؟

این ودهها سوال  وفرضیــﮥ که مستنطق با تمرکز به قضیه فرضیه های مختلف را با تحقیق موضوع  به تدریج و به دست آوردن معلومات مستند نفیه کرده و به اصل فاعل قضیه،  علت  انګیزهء اصلي جرم و نوع آن رسید ګي نموده  و نظرنهایی را قایم کرده که جهت نهایی سازي نظرمستنطق مانند یک جانب قضیه موضوع  به محکمهء ارایه میشود و محکمه حکم نهایی صادر میکند.( این پروسیجر وپروسه جزئیات معین دیګرهم دارد. اما به همین اکتفا میکنیم).

قضاوت درمطبوعات با تحلیل سیاسي و ګذاشتن معلومات معین درجای های معیین ودادن تصویر درست زماني صورت ګرفته میتواند که فاکت وارقام دقیق از داخل قضیه داشته باشیم. لذا این ګونه قضاوت ها میتواند به اصل انګیزه و واقعیت برابر باشد ویا هم نه.

من درقضاوت جناب عبدالباصر منصوری که درنوشتـﮥ خویش قضیه را به استخدام کار ګران خارجي ارتباط داده اند ارتباط به جا نه دانسته وآنرا درقرن بیست ویک  اقتصاد بازار آزاد تحت نظر قانون غیر موجه میدانم. ملي ګرایی به این نحوه را ملي ګرایی تقلبی دانسته ودرقوانین اقتصاد امروزی این نوع استدلال استاده ګي کرده نمی تواند. این بدان معنانیست که کمپینی های خارجي مصروف درافغانستان و مسأله تکس ومالیه از جانب ادارهء بي کفایت امروزی افغانستان بهتر تنظیم شده. به کلي درین راستا نواقص غیر قابل قبول وجود دارد. ماحق نداریم با کارګر پاکستاني و ایراني و این وآن با تعصب برخورد کرده و موضع انساني خویش را فراموش کنیم. همین افغانها همین حالا ودرسه دهــﮥ اخیر درنتیجــﮥ  سیاسیت های ظالمانه وناروای حاکمیت های افغاني به عین حالت مواجه بودند. کارګر پاکستاني وتبعه پاکستان نیز قربانی سیاست های دورویه وغیر انساني جنرالان پاکستاني شده است و قرباني آن میباشد.

اینکه کي فرزند ناخلف و کي خدمت ګار است و کي عدﮤ  زیادی افغانها را به مهاجرت وقرار ګرفتن درمواضع نادرست مجبور ساخت و کي با تصفیه های قومی و تعدي افغانها را به ګرفتن سلاح مجبور کرد وکي قرباني این وضع است و عوامل آن کجا است و کي نمی ګذارد افغانها دربین خویش همین حالا تفاهم خیر نمایند تا از خرابکاري  و برادرکشي را پایان دهند، مسایل اند که کتابها درموردآش نوشته خواهد شد وبه این ساده ګی که جناب منصوری ارایه میکنند نیست.  

بلی پالیسي سازان اصلي پاکستان نه خواهند ګذاشت درافغانستان نظم واستقرار برقرار شود و از هروسیله استفاده کرده اند و خواهند کرد شک وتردیدي نداریم. اما آنچه به ما ارتباط دارد حاکمیت های بې کفایت و خدمتګاران اجنبی و حافظ منافع اجنبي و اندیشه های منحط قومي و تصفیه های قومی، مخالفين تفاهم سياسي مسلط درتمام عرصه های اصلي حاکمیت موجود آقای حامد کرزی، سیاسیت کدري نادرست و بې عدالتی های درین راستا  از عوامل عمده این وضع وحالت رقتبار  اند که به برادرکشی وحالت غیر انساني ادامه داده میشود. لذا تنها پاکستان را ملامت کردن خود را ازمسؤولیت کشیدن است.

بلی به افشای سیاسیت اصلي دوجانبه ومزورانهء پاکستان و همکاران داخلي و افشای حاکمیت بی کفایت افغانی که در این بیشتر از ده سال وقت جامعه جهانی ومردم افغانستان را ضایع کرد و از فرصت های طلایی عصر وهدیه های عصر استفاده کرده نتوانست و مردم را به برادرکشي مجبور ساخت نیزباید توضیحات و مطالب ارایه شود و تنویر صورت ګیرد.  

آمدیم واپس به علت نا راضي بودن من ازین نوشته:

فرضیه رسمي  حوادث۱۵/۴ / ۲۰۱۲  درافغانستان:

درافغانستان حاکمیت (دولت) به کمک خارجي های ایجاد شده، درین حاکمیت عدهء محدود درتمام عرصه ها مسلط اند و عدهء زیادی از مردم از حاکمیت محروم شده اند، خارجی های حضور نظامی دارند و این حاکمیت را مساعدت میکنند و حرکت به نام طالب به ضد آن میجنګد و ګویندهء آن( آقای مجاهد) اعلام کرد که عملیات مذکور را در افغانستان آنهای سازمان دهي کرده اند. جانب افغاني از کشته شدن ودستګیرشدن درحدود پنجاه تن از اجرا کننده ګان این عملیات خبر داد و این حرکات دهشت افګني بعد از ۱۸ ساعت درحساس ترین نکات و پُر آمن ترین؟! نقاط افغانستان به پایان رسید.

پیام ها ونتیجه ګیري ها: 

توانایی های پاکستان درافغانستان وپیام شان برای امریکا وجامعـﮥ جهاني، توانایی های حرکت طالبان در افغانستان، موجودیت همکاران حرکت طالب دربین نیرو های امنیتی افغانی امروزي، توانایی های نیروهای امنیتی افغانی دراجرای عملیات برضد این مخالف بدون مساعدت نیروهای خارجي، برجسته بودن نیرو های ائیتلاف شمال درنیروهای امنیتی افغاني و به این ترتیب مورد سوال قرار ګرفتن ملي بودن آن، بې کفایتي نیرو های استخباراتي افغاني درعدم اګاهی از وقوع این ګونه حوادث قبل از وقوع آن، اینکه این ګونه حوادث را کسی مانع شده نمی تواند و در چند سال آینده ادامه خواهد وبخش از نتیجه ګیري ها وسوالات را مطرح کرد که باید دروضع فعلی به آن جواب یافت.

اماآنچه من ازین نوشته وتحلیل های مشابه توقع دارم ارتباط مستقیم رها شدن بیشتر از چهار صد زنداني از زندان پاکستاني نزدیک درسرحدات افغانستان و آن هم بدون حتی یک کشته دربین نیرو های امنیتی پاکستاني و حضورآنها درین عملیات درافغانستان به عین تاریخ.

سوالات مطرح که این زندانیان (رها شده از زندان های نزدیک سرحد افغانستان)به اثر کدام توافق قبلي آی اس آی با حرکات وسازمان های مخالف مسلح حکومت آقای حامد کرزی رها شده اند.

این است یکي از اسناد مرتبط که باید با تحقیقات بعدی مراجع عدلي و قضایی افغانی مستند شوند تا بتوانیم ادعا کنیم که آی اس آی پاکستان درپی حملات اخیر درافغانستان است. این کفایت را باید مراجع امنیتی کشور نشان دهند تا درین راستا به جهان اسناد مشخص ارایه شوند. اما شواهد نشان میدهد که دوکاندار کویته به حیث مقام ارشد حرکت طالب به رئیس جمهوری کشور ملاقات ها دارد، تروریست به نام صلح ترور میکنند و سناتور تقلبی به زنداني ها ومقامات افغاني  دید وباز دید میکند و............... همه نشان دهنده این است این اداره و این استخبارات افغاني دربرابر دسایس پاکستان و آی اس آی مانند طفل است که دهها مرتبه وی را فریب داده و به روی آن میخندد و این پروسه ادامه خواهد داشت.     

پاکستان به سرزمین بیګانه ۶۴ سال قبل به صورت غیر مشروع ایجاد شده وتازمانیکه توان داشته باشد نخواهد ګذاشت افغانستان په پای خویش استاده شود.

پاکستان از تمام وسایل به شمول استفاده از حالت ناګوار نیرو های افغاني برای خرابي کشور ما کار وسیع خواهد ګرفت.

 تازمانیکه مشکل ما با پاکستان یعنی خط دیورند  با احیای افغانستان تاریخی حل نه شود پاکستان نه خواهد ګذاشت مردم افغانستان روی صلح و آرامش را ببینند.

مسلم است که قرباني این حالت مردم پاکستان، افغانستان و جامعهء جهاني خواهد بود واست. 

پایان

 
 

مؤسس و مسؤول
سایت
محمد مهدی بشیر

سال تأسیس

۴ میزان ۱۳۸۶

  خورشیدی

26  سپتامبر 2007

  میلادی

Tel:0031644388706

spacer

spacer