.
spacer
بیاد داشته باشید که ۲۴ ساعت مستقل بوده ، مربوط هیچ گروه  و سازمان سیاسی در داخل و خارج کشور نمیباشد.

 

 
spacer
spacer
صفحه اول
افغانستان
سیاسی
تبصره بر خبر
معرفی چهره های فرهنگی
کتاب و کتابدوستان
مقالات جالب و پژوهشی
گفتگو ها
بیان حقایق
مسایل جهان و منطقه
طنز،نورانی ،ترجمان، بشیر
نمایشنامه ها
طنز
کارتونهای هژبر شینواری
آثار هنری بشیر بختیاری
باچه آزره تقدیم میکند
داستان
دنیای شعر و شاعران
اشعار حاجی محمد کاظمی
اشعار مرحوم استاد صابر هروی
اشعاراستاد غلام حیدر یگانه
اشعار قیوم بشیر
اشعار حشمت امید
اشعار انجنیر حفیظ اله حازم
اشعار نورالله وثوق
اشعار سجیه الهه احرار
اشعار فریده اکبری
اشعار صالحه وهاب واصل
اشعار محمد اسحاق " ثنا "
اشعار خواجه عبدالله احرار
اشعار نعمت الله پژمان
اشعار ودود فضلی
اشعار زهره صابر «هروی»
اشعار ظفر خان " اهتمام "
اشعار همایون شاه عالمی
اشعار و نوشته های سید محمد اشرف فروغ
جوانان
کودکان و نوجوانان
از دفتر خاطرات
معرفی کتابهای جدید
فرهنگ مردم
لهجه ها و اصطلاحات محلی
با کشور تان آشنا شوید
به مشکلات مردم توجه کنید
نقد بر کتاب ،مقالات، فلم و..
زن و زندگی - زن و مشکلات
جالب و خواندنی
مشاهیر جهان
هنری و فرهنگی
گزارشهای ولایتی
مطالب انتخابی و ارسالی شما

دوستان و نویسنده گان گرامی!

درصورتیکه خواسته باشید نوشته های تان در این سایت نشر شود میتوانید بعد از تیپ کردن آنرا از طریق

Word

به این ایمیل آدرس

mehdibashir@gmail.com

بفرستید

سایت ۲۴ ساعت از شما و در خدمت شماست.

استفاده از مطالب سایت ۲۴ ساعت با ذکر مأخذ آن آزاد است و ممانعتی ندارد

سایت ۲۴ ساعت را به دوستان تان ایمیل کنید تا آنها هم در مورد آن اظهار نظر کنند

قابل توجه نویسنده گان محترم !

مطالبی که برای نشر میفرستید و میخواهید که بنام مستعار نشر شود بهتر است خود را برای سایت ۲۴ ساعت معرفی کنید تا نوشته تان طبق میل تان نشرشود.

 

 
باز گشت
Image
 نـوشتـه : سمیع الدین افغانی

باز گشت

 داستان  کوتاه 

قسمت ششم

تاریخ نشر چهارشنبه  نهم  قوس ۱۳۹۰ -  ۳۰ نوامبر  ۲۰۱۱

سمیع الدین افغانی
سمیع الدین افغانی
نسيم  با رسانيدن مجروحين    به شفاخانه به عجله به اطاق نوکريوال  رفت و از چګونګی حادثه  ومجروحين داکتر موظف راباخبر  ساخت ۰

داکتر موظف به نرس ها هدايت داد تا هرچه زودترمجروحين را به اطاق عاجل انتقال دهند٠

نسيم نيز   در انتقال مجروحين  به نرس ها  همکاری نمود٠

داکتر موظف  از نسیم خواست تا اطاق را ترک نمایدوخود دست به کار شد۰

 نسیم از اطا ق عاجل برامد وخود را به غرفه تیلفون رسانده به جاوید تیلفون کرد و از وی خواست تا هرچه زودترخود را یکبا ر به شفاخانه برساند۰

  جاویداز نسیم پرسید:  

خیریت خو است چه ګپ شده ؟ نسیم جواب داد:   

مه همینکه از خانه شما برامـــدم در چند کیلو متری خانه  شما بـــا یک تصادم موتر برابر شدم ۰جاوید با عجله پرسید:   

توخو تکر نه کردی ؟

نسیم : نه خـــیر نی یک  دو نفر زخمی ها را بـــه شفا خانه اورده ام ۰

جاویدادامه داد:  

خـــوب مه  عاجل د تکسی خوده  میرسانم ،منتظرم بـــاش ۰

وقتیکه جاوید به شفا خانه رسید نسیم جـــریان را مفصلا برایش قصه کـرد واز وی خـــواهش کرد تا موتر را ګرفته هر چه عاجل به خانه نادیه شان برود، مادر و خاله اش که منتظرش هستند به خانه خاله اش برساند۰

 جاوید کلید موتر و ادرس خانه نادیه شان را از نسیم ګرفته به خانه نادیه  شان رفت و از انجا مادر و خاله نسیم را به خانه خاله ا ش رسانید ۰

:  مادرنسیم  پریشان شد وبه جاویدګفت

 خیریت خو است نسیم کجا شد؟ چرا اینقدر عجله دارین؟

جاوید مادر نسیم را در جریان ګذاشت  وخودش دوباره به شفاخانه امد واز رسیدن مادر و خاله اش به نسیم اطمینان داد ۰ نسیم  نیز جهت اطمینان به  خانه خاله اش تـــیلیفون کرد واز چـــګونګی موضوع انها را اګاه ساخت ۰

 نسیم و جاوید تا نا وقت شب منتظر بودند که بلا اخره داکتر معالج  از اطاق عملیات برامد۰

  نسیم  خود را به داکتر معالج رسانید واز چـګونګی وضـع مریضان از وی پرسان کــــرد ۰

 داکتر از نسیم پرسید: 

 شما  چــــه قرابت با مجروحين دارید ؟

 نسیم جواب داد: مه کدام قرابت به انها ندارم،مه جز کمک انسانی دیکر هیچګونه شناختی  از  انها ندارم وهمه جریان را به وی قصه کرد۰

:  داکتر با ابرازی تشکر از نسیم  ګفت  

مردی که بی هوش بود به هوش امده ومریضی که دست وپایش شکسته نیز عملیا تش موفقانه به انجام رسید ۰

نسیم از داکتر خواهش کرد  اګر امکان باشد مردی که به هوش امده یک مراتبه او را ببیند۰داکتر جواب داد:

بسیارخوب شما درین جا منتظر باشید من دوباره  بر میګردم۰ 

داکتر به اطاق عاجل رفت وجریان تصادم موتر را به مردی که به هوش امده بود قصه کرد  وبرایش ګفت :      

 شما را یک جوان کمک کرده وبه موقع شما را به شفا خانه رسانیدو منتظر است تاشما را ببیند  ۰ 

مردی مریض اسرار ورزید و از  داکتر خواهش کرد تا اجازه ملا قات را برایش بدهد۰

 داکتر دو باره بیرون امده و نسیم را از دستش ګرفته به اطاق عاجل رهنمای کرده و به مریض معرفی نمود ۰

مردی مریض از نسیم اظهاری سپاس نموده واز محبت سر و رویش را بوسید۰

نسيم نيز به  حسب احترام دستش را بوسيدو ازچګونګی حالتش پرسيد٠

مريض جواب داد:  

 انقدروضعی صحی ام خوب نيست ، شديدا احساس نارا حتی ميکنم ٠

نسيم ادامه داد:   

تشويش نکنيد به فضل خداوند خوب ميشن  داکتر از حالت صحی تان راضی است۰

 

داکتر از اطاق خارج شد ومـــردی مریض از نسیم خـــواهش کرد تا کتابچه یادداشت اش را از جیب کرتی اش  بیرون کند ۰

نسیم کتابچه اش را از جیب کرتی اش بیرون کرد وبرایش تسلیم نمود ۰

مریض نمبری تیلفون را که درکتابچه اش بود بــه نسیم نشان داد واز وی خواهش کرد تا به این نمبر تیلفون کند وفامیل ایشان را ازچـګونګی وضـــع در جریان بګذارد۰

 با دادن کتابچه حالت مریض دوباره خراب  و بی هوش شد ۰

نسیم خود را به داکتر معالج رسانید واز وضع مریض برایش اطلاع داد ۰

 داکتر دوباره به اطاق غاجل رفت و به معاینات پرداخت  ، به نرس هدايت داد تا سیروم  دوم رانیز تطبیق نماید۰

   نسیم به اطاق نوکریوال رفت و ازنرس مـوظف اجـازه تیلفون کردن را به منزل  مریض خواست  و از اطاق نوکریوال نمره را دایرکرد تا فامیل مریض را اګاه سازد که از انطرف خط تیلفون جواب شنید:  

بلی بفرماین ؟  نسیم ګفت :   

بلی  اینجا کجا است ؟

 نسیم چنین جواب شنید:  

 شما کجا را کار دارید؟  

 نسیم فکر کرد اواز بسیار اشنا است ګفت :   

شما کی هستید؟  ای منزل کی است؟

جواب :   نسیم جان شما هستید،  بلی بلی مه نادیه هستم ،چطور هستین؟

چرا نیامدید ما منتظرت بودیم؟

نسیم اهـــی کشید ودانست که موضوع از چه قرار اســـت جهت اطمینان بیشتر پرسید:

پدرت دریشی سیا ه پوشیده بود؟

نادیه جواب داد: بلی بلی پوشیده بود مګر چه شده؟

نسیم : رنګ موترش والګا ه سفید ؟

نادیه :بلی بلی خودش است تو او را درکجا دیدی ؟ خیریت خو است چه شده؟

 نسیم :نادیه جان خواهش میکنم یکمراتبه خـــود را بـــه شفاخانه مرکزی برسانید، مه منتظری شما هستم ۰ 

ادامه دارد

 
 

مؤسس و مسؤول
سایت
محمد مهدی بشیر

سال تأسیس

۴ میزان ۱۳۸۶

  خورشیدی

26  سپتامبر 2007

  میلادی

Tel:0031644388706

spacer

spacer