.
spacer
مطالبی که در این صفحه نشر میشود عقاید نویسنده گان محترم آن است و نظر ۲۴ ساعت نمیباشد.
 
spacer
spacer
صفحه اول
افغانستان
سیاسی
تبصره بر خبر
معرفی چهره های فرهنگی
کتاب و کتابدوستان
مقالات جالب و پژوهشی
گفتگو ها
بیان حقایق
مسایل جهان و منطقه
طنز،نورانی ،ترجمان، بشیر
نمایشنامه ها
طنز
کارتونهای هژبر شینواری
آثار هنری بشیر بختیاری
باچه آزره تقدیم میکند
داستان
دنیای شعر و شاعران
اشعار حاجی محمد کاظمی
اشعار مرحوم استاد صابر هروی
اشعاراستاد غلام حیدر یگانه
اشعار قیوم بشیر
اشعار حشمت امید
اشعار انجنیر حفیظ اله حازم
اشعار نورالله وثوق
اشعار سجیه الهه احرار
اشعار فریده اکبری
اشعار صالحه وهاب واصل
اشعار محمد اسحاق " ثنا "
اشعار خواجه عبدالله احرار
اشعار نعمت الله پژمان
اشعار ودود فضلی
اشعار زهره صابر «هروی»
اشعار ظفر خان " اهتمام "
اشعار همایون شاه عالمی
اشعار و نوشته های سید محمد اشرف فروغ
جوانان
کودکان و نوجوانان
از دفتر خاطرات
معرفی کتابهای جدید
فرهنگ مردم
لهجه ها و اصطلاحات محلی
با کشور تان آشنا شوید
به مشکلات مردم توجه کنید
نقد بر کتاب ،مقالات، فلم و..
زن و زندگی - زن و مشکلات
جالب و خواندنی
مشاهیر جهان
هنری و فرهنگی
گزارشهای ولایتی
مطالب انتخابی و ارسالی شما

دوستان و نویسنده گان گرامی!

درصورتیکه خواسته باشید نوشته های تان در این سایت نشر شود میتوانید بعد از تیپ کردن آنرا از طریق

Word

به این ایمیل آدرس

mehdibashir@gmail.com

بفرستید

سایت ۲۴ ساعت از شما و در خدمت شماست.

استفاده از مطالب سایت ۲۴ ساعت با ذکر مأخذ آن آزاد است و ممانعتی ندارد

سایت ۲۴ ساعت را به دوستان تان ایمیل کنید تا آنها هم در مورد آن اظهار نظر کنند

قابل توجه نویسنده گان محترم !

مطالبی که برای نشر میفرستید و میخواهید که بنام مستعار نشر شود بهتر است خود را برای سایت ۲۴ ساعت معرفی کنید تا نوشته تان طبق میل تان نشرشود.

 

 
اشعار ودود فضلی
خــواب غـفــلـــت

" فضـلی"  اپـلـدورن - هالند

خــواب غـفــلـــت

ودود فضلی
ودود فضلی

تــا بـــه فـکـــر یــار گـشـتـــم یـــار از پـیـشــم بــرفــــت

تــا رســیــد بــوی بـهــار گـلـــزار از پـیـشــــم بـــرفـــت

ایــن خـیــال نــازکــــم تـصــویـــر جــانـــان مـیـکـشـیــد

دیـــده ام  پـــوشـــیــده بـــود دیــــدار از پـیـشــم بــرفــت

خــواســتـــم گـیـــرم مـتــاع عـلــــم  از شـهــــرِ هـنـــــر

چـشـــم تـــا بـیـــدار شــــد بــــازار از پـیـشـــم بــرفـــت

عـیــب خــود نــا دیــــده بـــودم عـیـــب دیـگــردرشـمـار

تــا بـــه خـــود کــردم نـظــر آمــار از پـیـشـــم بــرفـــت

ادامه مطلب...
 
شـاخ شـتـروکلـهءفـیـل

ودود فضلی
ودود فضلی

شـاخ شـتـروکلـهءفـیـل

" فضـلی"  اپـلـدورن - هالند
۷ فبروری ۲۰۱۰ 
*******
دیــدم شـتـری کــه بــرسـرش شـاخ کـشـیـد 

یک کـلـه ی فـیـل بـه کـاسـه طـبـاخ کـشـیـد

حـیــران زشــــاخ اشـتــــــروکـلـــهٔ فـیـــل

گــــردیــدم ومـــرهـیــچ نــدانــسـتــه دلـیـل

کـس شــاخ شـتــرنــدیـــد وآنــرانـشــنــیـــد

خـنـدیــدهـرآنکــه ایـنچـنـیـن حـرف شـنـیـد

ویـن کلـه بـرایـن بزرگی وکاسـه ی خـورد

این هـم چه عجـب کله ی پـیـلان که بخورد

نــاچــار از آن شـتــربـپـــرســیــــدم حـــال

کـایـن بـرسـرتـوهـسـت مگـرنـیسـت محـال

ادامه مطلب...
 
دیــــوانـــه دیـــوانـــه

دیــــوانـــه دیـــوانـــه

===============

" فضـلی"  اپـلـدورن - هالند

۱۶ جنوری ۲۰۱۰

ودود فضلی
ودود فضلی

زمـســتی ســاغـــرِ مـسـتـش شـــدم  دیـــوانـــه دیــوانــــه

خـمــارم را  شـکـــن ســـاقـی بـــده پـیـمـانــه پـیـمــانــــه

چـوعـشق آمــد بــه دل ازســربـشد عـقــل وخـرد بـیـرون

نجـوشیـد عـقـل وهـوش هــردو شـدنــد بـیگـانــه بـیگـانـه

بــه دل گـفـتــم چـراغــان شـــو زنــورِ شـمـعِ رخسـارش

بگــفـتــا غـــم مخــورســـوزم چـنـان پــروانــه پــروانــه

بــه نــاخـُـن تـــارِ ذلـفــانـش زنــاز انــداخـت پـشـتِ ســر

تـبـســم کــرد و گـفــت ســــازم تـــرا ذولانــــه ذولانـــــه

نـمـایــــد  پــاره پــاره سـیـنـــه ام  بــا نــاوکِ  مــژگـــان

هــرآن لـحـظــه کــه بـیـنــد ســوی مــن  دزدانــه دزدانــه

ادامه مطلب...
 
پـنـــد حـکـیـمـان

پـنـــد حـکـیـمـان

ودود فضلی

هالند

ودود فضلی
ودود فضلی

گـــرنــــــدارد آدمــی حـُـســـن عـمــــل

کـی تــوانــــد دســت یـــازد در امـــــل

چــون بـهــاربــی ثــمــربــاشــــد فــلاح

مــوســم ســرمــا نـبــود از غـــم فــلاح

گـــرنـبـــود درکـیـســـه ام مُـشــت  درم

خــویــش نــایـــد هـیـچگــاه پـشــت درم

دل بـمـیــرد از سـُـــرِ بـیـهـــوده ســــاز

یـا بــه ســُربـنــواز یــا خـامــوش ســاز

گـرنـبـود پـیـغـام خــوش بــردســت بـاد

دسـت بـی خـیـرش مگـربـشکـستـه بــاد

ادامه مطلب...
 
سـخــنِ بـی حــا صــل

سـخــنِ بـی حــا صــل

===============

ودود فضلی

هالند

ودود فضلی
ودود فضلی

مـنکـه هــرروزه و هـــر هـفـتــه و هــر مـاه و ســال

پــاره کـــــــردم  ورق و رنـگ  زدم  در غــــربـــال

کـاغــذ انــداخـتــه بــر هـــر بـصــر ونــالــه بگــوش

چـشــم نــا دیـــده و گــوشـهــا نـشـنـیــد قـیــل و قــال

زاغ  بــر بـلـبــل و لاشــخــور بــه لاش  افـتـــادنـــد

کـیـسـت دانـــد سـخــن و کـیـست بــدانـستـنــد حـــال

شـــرف از بـی شــرفـی تــاج فـگـنـــده بـــه زمـیــن

ســاز بـشـنـیـده بــه صــد رنـگ ز هــرمــوی دجـال

گـرگ و کـفـتـارهـمـه کـرده بــه تـن جـامـه ی شـیـر

وای بـــر حــالِ  دلِ  ســـاده ی  پـُــر دردِ غـــــــزال

ادامه مطلب...
 
یادت نره

یــادت نــــره

***********

ودود فضلی

هالند

ودود فضلی
ودود فضلی
ای بــرادرعـیــدشــد، عـیـدی کــدن یـادت نــره 

جامه ی پاک ونـظـیـف وهـم چـپـن یـادت نــره

کـفش زیـبا را بــه پــا،لُـنگـی زدن یـادت نــره

تـهـنـیـت بـاپـیـروبـرنـا،مـرد و زن یـادت نــره

هـم غـریــب وبــیـنــوا و دل حـــزن یــادت نــره

درنمـازعـیــد ایـسـتـادی حـضـورکــــردگـــار

وعــده ی مـهـرومحـبـت بـاخــداکـردی قــرار

آتـــش کـیـن وعــــداوت راگــذاری درکـنــار

پـاک سـازی ازدل خـودآنهـمـه گـَـرد وغـبار

کـردی ایـن پـیـمان نـزد ذوالمنـن یـادت نــره

بـلـبـلِ عـیـارِ گـلـزارِ دلِ جــانــانـــــه بـــاش

در رهِ عـشـق ووفـاهـم سـاغـروپیمانـه بـاش

شاطرِصلح وصفـایی کـیـنـه رابیگانــه بـاش

برطواف شـمع روی دوستـان پروانـه بـاش

مـشعـل نــوروصفـا درانـجـمـن یـادت نــره

ادامه مطلب...
 
گـنــج مـعــرفــت
ودود فضلی
ودود فضلی

گـنــج مـعــرفــت

ودود فضلی

هالند

======

کـاش مـیـبـودی بـــه نــزد مــا تــو ای گـنـج هـنــر

کـلـه هـا تـنـویــرمـیکــردی هــم از عـقـل وبـصـر

درب تـحـصیـل صفــا را بـنــد کـــرده عـنکـبــوت

مـرغ پــرواز هـنـربـشکـسـتــه گـشـتــه بــال وپــر

پــای تـعـلـیــم مـحـبــت هـســـت مـحـتــاج عـصــا

لـنـگ شــــد اســتــاد مــا شـاگــرد آمــد بـی خـبــر

رشـتــه ی خــونـی تـسـمـم گـشـت از زهــرنـفــاق

دخـتـران بــا مــادر و فـــرزنــــد بـــدخــواه پـــدر

ازســلاح مـعــرفــت بـسیـارمـفـلـس گـشـتــه ایــــم

مـا تـهـی دسـتـان نـــداریـــم تـیــر نــادان را سـپـر

زنـدگـی ســرمیـشـود بــا غـربــت وتحـقـیـرویـأس

شــب نـمـی آیـــد بــه ســـرتــا روز آیـــد درنـظـر

ادامه مطلب...
 
تـزلـزل درایمان
ودود فضلی
ودود فضلی
 
تـزلـزل درایمان
ودود فضلی
هالند
===========
نـدارم کـیسه ی پُــر،زیـن عـبادت هـا که مـن دارم 

هــزاران رنـگ ونـیـرنگی نـهــان زیـرچـپــن دارم

جـهـان را دیـــده ی تـنگـــم نـگــاهِ بـی هـنــر دارد

ز اعـمـال خــلاف خـــود شـهـــودِ مُـبــرهــن دارم

بــه گـلـزارطـریـقــت حـُسـن بـیــدادی بـمـن دادنــد

چــولالـسـتــان سـیـــه داغِ جـبـیـن درانـجـمـن دارم

زتبعـیـض وتـفـرق هـا همـیشـه ســود بـرداریـسـت

چـنـیـن ســوداگــری هــا را ز مـیـراث کـهـن دارم

هـزاران مرغ معصـومی چنـیـن آرم بـه دام خویش

بــه دام و دانــه پـاشــیــدن مـهـارت در دمــن دارم

بــه دَورکعـبـه می گـشـتـم کمایـی تـــا کـنــم نـامش

بـدیـل دراسـم خــود حـاجی حـمـائـل دریـخـن دارم

ادامه مطلب...
 
آ ب ا نــگـــور

آ ب ا نــگـــور

ودود فضلی

هالند

********

ای کـه مـیگـویـی مــرا پــرهـیــزکـُـن ازآبِ تـاک

پـس بـه چی سازم دل چـرکـیـن خـود راصاف و پاک  

تـوخوری انگـورومن آبـش بـنـوشم یک گپ است

تـوبـتـرسـی زآتـش ومــن مـیخـورم آتــش چــی بــاک

تـوبـه ظـاهــراهــل مـعــنـایی وبـاطــن بــا فــسـاد

مــن چــومــســتـم بـیخـبـر،تــوبـــاخــبــرانــدرمـغـاک

مـن نـیـازارم کـسی را گـرچـه پــیـشـت مـفــسـدم

تــوبــیــازاری دلــی را،مــیــزنــی بـــــردیــده خــاک

مــن بـنــوشــم بــاده وتـــوخــون آ دم مـیـخــوری

مــن بـَـری ازجـَـورِ مـــردم،تـــوشَــوی آخـــرهــلاک

ادامه مطلب...
 
اخــلاق درویــشـــی

اخــلاق درویــشـــی

ودود فضلی

هالند

*******

نـکــتــه ی گــویــم بــرا یــت هـــوشــــدار

گــرتـــویــی مـــرد عــزیــزوهــــوشــیــار

گــرتــوخــواهــی عــزتـت قـــایـــــم بــُـوَد

پـیـش عــالــــم شــوکــتـت دایــــم بــُـــــوَد

پـیـشـــه کــــن اخــلاق درویـشـی مـُــــدا م

ازغــرور وکــبــرگـــردی ســـر بــــه دا م

بــاغــــریــبــا ن وفــقــیــرا ن یـــاربـــا ش

تـــا تــــوانــی خـــادم وهــمکــــار بــــا ش

بـِیـن قـلـم راخــودبـه ذاتــش بی حس اسـت

کـاتـب اسـت کـانـراهمـیشــه مـونـس اسـت

آنـکــــسـی آواز مــــــوران را شـــــنـــیـــد

ازفــلـک صــدنـــالـــه هـــای دل شــــنـیــد

ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 بعد > پایان >>

صفحه 61 - 70 از 70
 

مؤسس و مسؤول
سایت
محمد مهدی بشیر

سال تأسیس

۴ میزان ۱۳۸۶

  خورشیدی

26  سپتامبر 2007

  میلادی

Tel:0031644388706

spacer

spacer