۲۴ ساعت

01 فوریه
۲دیدگاه

درد و رنج های وطن

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۳  دلو  ۱۳۹۵ –  اول  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

درد و رنج های وطن

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

درد ورنج هـای وطـن،افـزون شـده

ای خـدا! ایـن درد بی درمـان مکـن

کـرده اند افغانْسِتـان،عـدوان خـراب

کشـورم زیـن بـیـشـتـر،ویران مکـن

“ع وغ” ایــن جــانـیـــان حـرفـــوی

راهـی نِـیـران کــن وشـــادان مکـن

مـیـهـنـم درزیــر تـیـــغ طـالـبـــــان

تـیـغ طـالــب را دگــر، بُـران مکـن

طـالـب وداعـش بــا کــرزی،غـنــی

جمع این میهن فـروش،خندان مکـن

جـانی خـونخــواربی دیــن، گلبـدیـن

صاحب قـدرت به خـاک مان، مکـن

انتحـاری هاست، بی رحـم ای خــدا

بی گناهان، صید ایـن گـرگـان مکـن

مـردمــان کشـورم هـمـچـون سـپـنـد

خـالـقــا! ازلـطـف دگـرپاشـان مکـن

عـــاشـــقــان مـیــهــنـــم آواره انــــد

مـرگ ایـن عشـاق،درهـجـران مکـن

ازرهِ لـــطــفــت خـــداونـــد کـــریـم

طــفـلـکــان بـی پــدر،گــریــان مکـن

مــردم مــا ســالـهـاســت، زیــرسـتـم

ظـلـمِ ظـالـم را، تـوبی پــایـان مکـن

مُـلــک مــــارا خُـــــرّم وآبــــــاد دار

بـی پـنــاهــانــش،ســرگــردان مکـن

حـیـدری” ایــن بنـــدهء دورازوطـن

درپـنــاهــت داروبـیـش نــالان مکـن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۰۱،۰۲،۲۰۱۷،سدنی

 

۲ پاسخ به “درد و رنج های وطن”

  1. admin گفت:

    جهانی سپاس از جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری ، سروده زیبا و مانند همیشه عالیست. خدا مهربان است ، انشالله بزودی روانه دوزخ نزد دوستان خایین خود میروند و مردم وکشور ما از دست این وطنفروشان و جنایتکاران و فاسدان خلاص میشوند و همه در صلح و آرامی زندگی خواهند کرد. موفق باشید. مهدی بشیر

  2. برادرنهایت عزیزوگرامی آقای مهدی بسیر!
    جهان سپاس از نشر وکامنت زیبای تان راجع به مناجاتیه ارسالی ام.
    شرایط در وطن عزیز ما طوری است که از دست خائنین خود ما ودشمنان بیگانهءما.دورنمای بهبودی قطعاً دیده نمی شود .جزاینکه اگرخدای بزرگ مردم بیچاره ومظلوم مارا کمک ویاری نموده وخائنین را به جهنم واصل نماید ودرکشورعزیز ما یک صلح وآرامش برقرار گردد.بادرود فراوان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما