۲۴ ساعت

24 آوریل
۹دیدگاه

دولت وحدت ملی یا وحشت ملی ع و غ

تاریخ نشر یکشنبه  پنجم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۴  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

دولت وحدت ملی یا وحشت ملی ع و غ

باید وزرای بی کفایت و متعصب را برطرف کنند

نوشتۀ : محمد مهدی بشیر

محمد مهدی بشیر

محمد مهدی بشیر

باعرض سلام و ادب به تمام فرهنگیان عزیز افغانستان !

درتاریخ :  ۴ میزان ۱۳۸۶ خورشیدی برابر به ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی حدود ۹ سال قبل که سایت ۲۴ ساعت تاسیس شده بنده در سرلوحه آن چنین نوشتم :

بیاد داشته باشید که :

۲۴ساعت نشریه انترنتی مستقل بوده و به هیچ یک از گروهها و سازمانهای سیاسی در داخل و خارج کشورارتباط نداشته و هدف آن خدمت به تمام مردم کشور عزیز و دوستداشتنی ما افغانستان بوده و است و بدون هر نوع عقده های شخصی ، تعصبات زبانی، مذهبی ، قومی ، منطقوی و نژادی، در مقابل هرنوع بی عدالتی ها ، ظلم ، جرم و جنایت مبارزه نموده وبه کمک هموطنان عزیز ، فرهنگیان وقلم به دستان گرامی در این راه به پیش خواهد رفت.

و تاکنون به این وعده خود پا بند بوده واست  که تمام عزیزان خواننده شاهد آن اند و هیچوقت در مورد زبان و یا تعصبات مذهبی که توکیستی و من کیستم اگر مطلبی هم برایم رسید نشر نکردم ، جون به هموطنانم وعده داده بودم و نخواهستم مانند دولت وحشت ملی ع وغ تفرقه اندازی  کنم.

اخیرآ نامۀ سر گشاده  از دوست و دانشمند  و شاعر گرامی آقای عبدالغفور امینی برایم رسید که و ی عنوانی شخصی بنام عبدالباری جهانی که وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت فاسد غنی و عبدالله شده است و  با برداشتن نام وزارت اطلاعات فرهنگ که دری بود بجایش :

«داطلاعاتو او فرهنگ وزارت  –  Ministry of Information and Culture» را گذاشته است که این تعصب وی قابل بخشش نیست و باید پاسخگو باشد.

من سالها بحیث مدیر مسؤول ، عضو هیآت تحریر  ، معاون اول سکر مسؤول ، سکرتر مسؤول  و  آمر چاپ در روزنامه های انیس ، هیواد ، سالنامه افغانستان ، روز نامه سرباز ، انیس اطفال و یا دکمکیانو انیس و دهها جراید شخصی دیگر  بشمول یگانه جریده طنز افغانستان بنام  ترجمان کار کردم و همکارانم اکثرآ پشتو زبان ها بودند که از آن جمله چند سال با  محترم څیړندوی عبدالله بختانی « خدمتګار» شاعر و نویسنده که رییس روزنامه هیواد بود و در حالیکه پشتو زبان بود کار کردم ، من یک حرف در باره  دری ویا پشتو از وی نشنیدم.
مدت چند سال مدیر مسؤول مجله دکمیانو انیس یگانه مجله کودکان و نو جوانان کشور بود م که خوشبختانه بسیاری همکارانم کودکان و نوجوانان بودند و به اثر کوشش و علاقه که داشتند  اکنون  شاعر ، داستان نویس و ونویسنده  شدند که اکثرآ پشتوزبان هم بودند و حالا شکرخدا  حیات دارند و خوب هم شعر میکویند و مینویسند. ولی من هیچوفت نوشته هایشان را رد نکردم و هیچ نوع تعصات نبود و به همه برادروار کمک میکردم  .
در مجله دکمکبانوا نیس حدود هفت نفر بامن همکار بودند که در بین  ما یک نفر پشتو زبان بود که هفته یک مطلب بیشتر برایم داده نمیتوانست و آنرا باید من نوشته میکردم و او ترجمه میکرد و آهسسه آهسته خودش هم چیزی مینویشت.  و دوسه مطلب هم از همکاران بیرونی مانند مرحوم زره سواند شینواری و چند  نفر دیگر برایم میرسید و باید در تمام نشرات دولتی پنجاه فیصد دری و پنجاه فیصد پشتو نشر میشد و لی این غیر ممکن  بود همیشه مطالب  پشتو کم بود ، چون نویسنده پشتو نداشتیم ولی یک ریاست بزرگ بنام پشتو تولنه یا اکادمی علوم پشتو وجود داشت که هدف شان گرفتن معاش بود و در باره نوشتن چیزی نمیدانستند.

موضوعی که همین حلا یادم آمد در وقت کمونیست ها بود که مرحوم سلیمان لایق عضو بیروی سیاسی و مسؤول پالیسی نشراتی دولتی  بود که کی چی مینویسند و چاپ میکند. روزی تیلفونم زنگ زد و شخصی برایم گفت آقای لایق میخواهند با مسؤول مجله صحبت کنند ، من گفتم خودم هستم و گوشی تیلفون حدود ده دقیقه بدستم بود که بالاخره مرحوم لایق صدایشان بلند شد و گفت :

من لایق هستم و بنده هم خود  را معرفی کردم . وی بعدا گفت مجله ات را هر هفته میبینم خوب است ولی کمبودی ها دارد . گفتم تشکر ، میتوانم کمبودی ها را بدانم ؟ تا رفع شود .گفت : 

بلی ، تو باید پنجاه فیصد مطالب مجله را  پشتو نشر کنید . کفتم کی برایم مینویسد که من پنجاه فیصد نشرکنم؟ کدام نشریه همین اکنون سی فیصد نشر میکند که از ما پنجاه فیصد باشد. وی گفت :

مشکل نیست . میخواهم بدانم که چند نفر در بخش پشتو مجله دکمکیان است ؟

گفتم  :

یک نفر ، وی چند ثانیه خاموش شد و بعدا  گفت :

من برایت چند نفر میفرستم که با تو همکاری کنند .  اما  تا روزیکه کار میکردم و مسؤول مجله بودم  کسی نیامد. چون نویسنده پشتو نبود وبعدا تفنگسالاران به کابل آمدند و مرا دزد سر گردنه صدیق چکری که وزیر فرهنگ از گروه جمعیت شده بود مجبور نمود که کشورم را ترک کنم . من عضو هیچ حزب و گروهی نبودم و نیستم . اکنون هم مانند وزیر اطلاعات و فرهنگ یک تعداد  طالبان نیکتایی پوش و دوستان غنی وعبدالله وزیر ، معین ،  والی و چوکی های بزرگ را اشغال کرده اند .  این بی کفایت ها هر کاری که میخواهند میکنند  و کسی هم پرسان نمیکند .

یک وظیفه دیگر که ورارت اطلاعا ت و فرهنگ داشت و اکنون هم دارد نامگذاری سرک ها ، جاده ها ، مکاتب ، پارک ها و   تفرجگاه ها و جا های تاریخی بوده واست ودر آنوقت ها  اکثر سرک ها ، جاده ها ، مکتب ها بنام اشخاص مشهور از جمله شاعران ، نویسنده گان ، فرهنگیان و محقیقن بود و با آمدن تفنگسلاران و مجاهد نما ها بنام شهید فلانی و قهرمان فلانی شد و عکس هایشان در کوچه وبازار و ادارات دولتی با مصارف زیاد چاپ ونصب کردید.

اخیرآ دوستی  به کابل رفته بود و بعد از چند هفته برگشت . وی میگفت :

همینکه وارد میدان هوایی شدم در کوشه وکنار عکس های از تفنگسالاران ویا به اصطلاح قهرمانان نصب بود و تمام لوحه ها ی که به چشم میخورد بزبان پشتو بود .  به هر اداره که میرفتی غنی و عبدالله  و طنداران بیسواد خود را مقرر نموده بودند و تا زیر میزی نمیدادی کارت اجرا نمیشد . یک نفر فهمیده  سر قدرت نبود . 

من از آقای وزیر فرهنگ میخواهم بپرسم که تنها وطیفه تو تغییر لوحه سر دروازه وزارت  است که عوض دری و پشتو باید پشتو وانگلیسی باشد. ؟ تو خیلی وظایفی داری ، اما بدبختانه  نمیدانی ، همانطور که لوحه سر دروازه وزارت را  پشتو وانگلیسی نمودی ؟

تو بحیث وزیر فرهنگ بگو که آیا در کشور ما قحطاالرجال   است ؟ ما شاعران ، ادیبان ، نویسنده گلن ، فرهنگیان و قلم بدستان زیادی داشتیم و داریم که کشور های خارجی بنام آنها افتخار میکنند و عاشق نام آنها اند. چرا وزیر فرهنگ قبلی و فعلی از نام آنها استفاده نکردند و نمیکنند . چون آنها دری زبان بودند ولی اکنون مانند آنها یکی دونفر باشد یا نباشد. ولی کسانیکه از کوه ها پایین شده اند و از وطنداران و خویش های کرزی و غنی و حتی برادران شان اند که بعضی جا ها را بنام شان کرده اند ولی کله شان از کاه بر است . لعنت به چنین دولت های متعصب .

۲۴ ساعت همین اکنون دوستان و همکارانی دارد که از پدر و مادر پشتو زبان اند و هستند  ، طی حدود ۹ سال با ما همکاری قلمی داشتند و دارند ، هم مینویسند ، هم شعر میگویند ، هم نویسنده سیاسی اند ، هم مسایل تحقیقی مینویسند و هیچنوع تعصب زبانی، مذهبی ، قومی ، منطقوی و نژادی نداشتند و ندارند و یکبار هم در این باره نوشته نکردند و من به چنین همکاران افتخار میکنم  ، خداوند برایشان عمر طولانی عنایت فرماید.

جناب وزیر متعصب فرهنگ آیا قانون اساسی کشور را یکبار هم مطالعه کرده اید که در مادۀ شانزدهم آن چی نوشته است ؟  اگر خواندی ی یکبار دیکر به کلیشه بالای صفحه نطر انداز و بدقت بخوان و بعدا با عجله به رییس اداری ات  بگو که لوحه را پس کن وفرمایش بده که بزبان پشتو و دری بنویسند. در خاتمه از جناب امینی عزیز تشکر و از دولت وحشت ملی هم میخواهم که تمام کسانیکه در وزارت های خود دست به چنین کار احمقانه زدند و بین برادران پشتون ودری خود تفرقه می اندازند آنها را اصلاح یا برطرف  نمایند تا همۀ هموطنان ما  باهم از شمال تا جنوب ، از شرق تا غرب ، متخدانه در صلح و امنیت کامل زندگی کنند.

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

 

۹ پاسخ به “دولت وحدت ملی یا وحشت ملی ع و غ”

 1. admin گفت:

  تکرار :
  جناب وزیر متعصب فرهنگ آیا قانون اساسی کشور را یکبار هم مطالعه کرده اید که در مادۀ شانزدهم آن چی نوشته است ؟ اگر خواندی ی یکبار دیکر به کلیشه بالای صفحه نطر انداز و بدقت بخوان و بعدا با عجله به رییس اداری ات بگو که لوحه را پس کن وفرمایش بده که بزبان پشتو و دری بنویسند. در خاتمه از جناب امینی عزیز تشکر و از دولت وحشت ملی هم میخواهم که تمام کسانیکه در وزارت های خود دست به چنین کار احمقانه زدند و بین برادران پشتون ودری خود تفرقه می اندازند آنها را اصلاح یا برطرف نمایند تا همۀ هموطنان ما باهم از شمال تا جنوب ، از شرق تا غرب ، متخدانه در صلح و امنیت کامل زندگی کنند.
  با عرض حرمت
  محمد مهدی بشیر

 2. جناب عالیقدر محترم مهدی بشیر ، مسؤول سایت وزین ۲۴ ساعت ، تشکر ازمقاله زیبا تان .
  این وزیر خاین و متعصب هدف اش تفرقه انداختن بین دری زبانان و پشتو زبانان است اما نخواهد به این هدف شوم و خصمانه خود برسد ، مردم افغانستان حالا همه متحد وبرادر هستند. وی باید بر طرف شود.

  • admin گفت:

   دلدار عزیز ، این ها طالب های نیکتایی پوش و برادر ان کرزی خایین و غنی فاسد اند که برای تفرقه انداختن بین برادران پشتو زبان ودری زبان وزارت ها را در اختیار شان گذاشته اند. تا مردم مصروف شوند و این بی کفایت ها قدرت که با تقلب بدست آوردند و اکنون دالر ذخیره کنند .
   باید خوب بدانند که اکنون تمام مردم افغانستان در سرا سر کشور باهم متحد وبرادر اند و فریب این خاینین را نمیخورند . موفق باشید .
   مهدی بشیر

 3. احمدالله بیغش گفت:

  درود و سلام خدمت استاد گرانقدر
  استاد گرامی: من تمام سخنان و نظریات واقع بینانهء تان را تایید میکنم .

  اکنون که تمام دولت در دست خاینین ملی و متعصبین افتاده جز تاسف چیز دیگری نمیتوانم بنویسم .
  و با تاسف باید بگویم که اگر وضع این گونه ادامه پیدا کند افراد بیطرف نیز در سیاه چال تعصب غرق خواهند شد و اوضاع کاملا دگرگون خواهد گردید .
  در اخیر جناب وزیر متعصب باید لوحه وزارت اطلاعات و فرهنگ را تغیر دهد تا مطابق قانون اساسی کشور شود و آتش تعصب در دل مردم غمدیدهء ما شعله ور نگردد.
  باحرمت
  بیغش .

  • admin گفت:

   دوست گرامی ، شاعر جوان احمدالله بیغش ، تشکر از همنوایی تان . باور داشته باش که این بی کفایت ها و متعصبین چیزی از دست شان ساخته نیست و با تفرقه و به هم انداختن هم موفق نمیشوند ؛ چون هموطنان ما این ها را خوب شناخته اند. دولت مجبور میشود که از این نوع تعصبات دست بردارد و مردم را هم از پشتون ها و هم دری زبان ها را دشمن خود نکند . مردم افغانستان مردم دیروز نیستند که با نیرنک از پیش شان قدرت را گرفتند و کشور را هم فروختند. اکنون همه متحد اند و به متعصبین لعنت میفرستند. موفق و سلامت باشید . مهدی بشیر

 4. عبدالغفور امینی گفت:

  درود به شما برادردانشمند وطندوست وملت پرور مهدی بشیر! ازنوشته تان واضح معلوم می شود که طی مدت کارت درمطبوعات واقعا به یک ملت واحد اندیشیده ای نه صرف به یک ملیت که کاربی نهایت مثبت ودرخورستایش است.اینکه شما نوشته اید که((از دولت وحشت ملی هم میخواهم که تمام کسانیکه در وزارت های خود دست به چنین کار احمقانه زدند و بین برادران پشتون ودری خود تفرقه می اندازند آنها را اصلاح یا برطرف نمایند تا همۀ هموطنان ما باهم از شمال تا جنوب ، از شرق تا غرب ، متخدانه در صلح و امنیت کامل زندگی کنند.گپ بی نهایت معقولی است ولی من به این فکر هستم ازینکه طی این مدت از دولت ملت ستیز ایندولت یکبارهم دربرابر وحدت شکنیهای یون ، ستارسعادت ، جنرال طاقت که آفتابی عملی است ضد وحدت ملی واکنشی نشان نداده اند این خود می رساند که این آدم نماها با حمایه همین دولت وحدت شکن دست به چنین اعمال ضد ملی ووحدت شکنانه زده اند وبه یقین کامل هروزیری را که درکدام وزارت موظف ساخته اند به گمان اغلب درقدم اول به عنوان پیش شرط دوام کارشان گوشزد کرده اند که نباید زیاد به دیگر ملیتها خاصتا ملیت تاجیک توجه داشته باشند.ازطرفی دیگر اگر انهاازحمایه دولت برخوردارنباشند هیچگاه وبه هیچ جُراتی نمی توانند دست به چنین عمل ضدملی وتوهین به همه ملیتها بزنندوبناءا ازدولت بخواهیم که دراین سیاست ضد ملی ان ازبالا تجدید نظرکنند وهیچگاهی به این خواب وخیال نباشند که همه امتیازات بیشتربه یک ملیت تعلق داشته باشد .واین پلان شوم هرگز به موفقیت نمی انجامد .به عوض آن بهتر است مطابق وظایف ومسوولیتهای شان ومطابق قانون همیشه سعی کنند باملت باشند ودرجهت آرامی وبهزیستی ملت گام بردارند وهمه ملیتهای ساکن درافغانستان را به یک دیده ببینند.

 5. admin گفت:

  استاد گرامی جناب آقای امینی عزیز ، تشکر از کامنت زیبا و عالی تان . خیلی مقبول نوشته کرده اید که واقعا از مطالعه آن لذن بردم و با شما همنوا هستم و ناید با جرات گفت که این خایین های متعصب که هدف شان به هم انداختن برادران پشتون و تاجیک است باید این آرمان را بخاک نزد باداران خود ببرند ، چون مردم ما حالا همه چیز را فهمیده اند و تعداد کمی انگشت شمار فریب این دولت وحشت ملی را میخورند و بس و آنها هم بزودی بیدار میشوند . شما خاطر جمع باشید که برادران پشتون ما هم از این ها متنغر شده اند چون فهمیده اند که تمام مردم ما یک ملت واحد وبرادر اند. من امیدوارم که دوستان عزیز قلم بدست با نوشته های زیبا خود کسانیکه هنوز فریب این جانی ها را میخورند ، برایشان بفهمانند که اکنون تمام مردم افغانستان یکپارچه شدند و مانع هر نوع تفرقه و تعصب این نادان های وطنفروش میشوند .شما زنده وسلامت باشید مهدی بشیر

 6. قیوم بشیر « هروی » گفت:

  برادر گرامی ام مهدی جان عزیز ! حقایق عینی جامعه را با زیبایی به تصویر کشیدید و بیان داشتید ، اما کجاست گوش شنوا و چشم بصیرت که حقایق را بشنود و ببیند. متأسفانه در چوکات دولت موجود که به نظر من بی کفایت ترین دولتی است که تاریخ افغانستان بیاد دارد از این مهره هاییکه فقط برای ایجاد نفاق و دو دستگی میان مردم این سرزمین پای خویش را از گلیم شان دراز تر کرده اند کم نیست ، اگر بگویم از الف تا یای این حکومت فقط به فکر وقت گذرانی و اندوختن مال و ثروت در پست های مختلف جای خوش کرده اند ، دروغ نخواهد بود. فقط از خداوند میخواهم که برای هموطنان ما این احساس را ببخشاید که بدور از هرگونه تعصب به حقایق عینی جامعه نظر افگنند و با بینش و نگرش عادلانه و عاقلانه قدم بردارند تا فردا در مقابل فرزندگان این مرز و بوم سوالی متوجه شان نباشد.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر « هروی »

 7. admin گفت:

  برادر گرامی ام قیوم جان بشیر هروی ، ضمن عرض سلام تشکر از گذر تان از سایت ۲۴ ساعت . شما در ست فرموده اید ، اما باید بګویم که فریب این بی کفایت ها را نخورید زیرا این خایین ها هم گوش های شان خوب میشنود ، البته در قسمت دالر های باد آورده شده و چشم ای بی کفایب ها خوب م بیند در مقابل لیست در آمد ماهانه شان شان . این متعصبین که در راس آن غنی فاسد و عبدالله بی غیرت قرار دارند و دولتی بنام وحشت ملی تاسیس نموده اند و هر چه دل شان میخواهد در مقابل اقوام مختلف کشور می نمایند . دیروز در فیسبوک خواندم که یکی از بدبخت ها و متعصب های ولایت هرات امر نموده که لوحه دانشگاه هرات را پایین کنند و اینکه هدف این احمق متعصب چیست بعدآ معلوم میشود . و باید به اطلاع غنی متعصب و عبدالله بی کفایت برسانم که بزودی قلم ما در باره این همه خیانت و تعصب و تفرقه خوب تیز خواهد شد. بهتر است هر چه زود تر چوکی نشین های متعصب و تفرقه انداز را برطرف کنید و در غر آن منتظر عواقب تلخ آن باشید. از تمام فرهنگیان عزیز از سراسر کشور و از همۀ اقوام محترم میخواهم که در مقابل این متعصبین و خاینین آرام ننشیند و همه دست بدست همه داده این وطنفروش های متعصب را از کشور به زباله دان تاریخ بی اندازند . تا درسی باشد به دیگر متعصبین. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما