۲۴ ساعت

18 فوریه
۲دیدگاه

راه حل شما خطا است!

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۹ دلو ۱۳۹۴ –  ۱۸ فبروری ۲۰۱۶ هالند

جلالتماب عبد الرب رسول سیاف

تشویش شما بجا اما راه حل شما خطا است!

دکتور صلاح الدین «سعیدی »

 ازشورای علمی دحق لاره

دوستان محترم و گرامی باید به عرض برسانم که کلمات جلالتماب ، جناب و غیره  به چنین اشخاصی مانند سیاف و امثال او که دستش به خون هزاران انسان بیگناه هموطن ما آلوده است به نظر بنده لازم نیست وچنین انسان ها ارزش این کلمات زیبا را ندارند . چون جناب دکتور صلاح الدین «سعیدی » در مقاله خود چند بار نوشته اند ، منهم به احترام سعیدی صاحب نشر کردم .

با عر ض حرمت

مهدی بشیر

********************************************************

حرکت سیاسی، اخیر جناب پرفیسور عبدالرب رسول سیاف و مجاهدین همراه شان در «حرکت حراست و ثبات »  تشویش بجاست اما انچه راه حل پیشنهاد دارند که مجاهدین باید در حاکمیت بیشتر جا داده شوند  و برای این حاکمیت از زمان به قدرت رسیدن این حاکمیت، دوسال فرصت میدهند و بعد تدابیر علیه این حاکمیت خواهند گرفت .

مطالب اند که سبب تشویش بیشتر ملت مظلوم ولی غیور افغانستان ،عدم ثبات و عدم استقراروضع نا با هنجار امنیتی در کشور  خواهد شده ، و راه های حل به ظاهر در لفافه مجاهد و ملت پوشانده شده که عواقب و مسیر بد و نادرست  را خواهد پیمود که قرار محاسبات سیاسی در مواردی سخت خطرناک باشد و بس خطر ناک هم است. این وضع من را به یاد همان گریه ای زار زار یک عضوی بیروی سیاسی زمان حاکمیت  داکتر نجیب الله میاندازد که بعد از سقوط حاکمیت انوقت در مسکو در یک محفل در مسکو زار زار میگریست که وای بر  حال ما که ما بودیم که به داکتر نجیب جفا کردیم و اینک همه چیز را از دست دادیم. ممکن این مقایسه ای قیاس مع الفارق باشد اما شباهت های ھم دارند.
 نتیجه :
در این هیچ جای شک نیست که وضع کشور واقعا خراب است و بنابر برنامه های موجود نطاق این حرکت ( حرکت حراست و ثبات) به رهبری جناب عبدالرب رسول سیاف به قول اقای درشتوال نطاق این حرکت جدا خطر ناک است
. 

به یاد داشته باشید که اظهارات احساساتی و راه های حل غیر واقعبینانه ارایه شده ،  در خلاف شعار شان نه به حراست کمک خواهد کرد و نه به استقرار وضع در کشور خواهد انجامید.

این تهدید ها دقیقا زمانی اوج خواهند گرفت که بازی و لاف و پتاق پاکستان در چند ماه بعد و با سپری شدن زمستان و … در امر تامین صلح و تفاهم نیک در افغانستان مانند حباب خواهد ترقید و در چند ماه اخیر همراه با این تهدید های جناب سیاف وضع کشور بیشتر از پیش خراب و خرابتر خواهد شد.

 سقوط دادن قندوز در ماه های گذشته به همیاری مخالفین داخلی داکتر اشرف غنی رئیس جمھور، تعلل و به تعویق انداختن در واپس گیری دند غوری و فشار بر جناب داکتر عبدالله مبنی بر دادن استعفا و … همه و همه عمدتا در چوکات برنامه های تاجران جهاد ملت افغان، عوامل خرابتر شدن وضع در افغانستان و منطقه خواهد شد.

درشتوال نطاق این حرکت و همراهان شان عصر را خفته اند، و خاصتا راه های حل و شعار های تاریخ تیر شده وفرسوده  را بکار میبرند.

معیار حاکمیت و در قدرت سیاسی بودن نه کمونیست بودن، و نه جهادی، ونه تحصیل کرده غرب و شرق و نه دیموکرات و نه امریکایی و نه سوسیالستی بودن است.

نباید فراموش کرد که :معیار معیار انتخاب ملت است و انتخاب ملت مبنی برین که کی را شایسته میداند و انتخاب میکنند. این است راه حل درست ،  این ملت است که باید حاکمیت   راه امتحان شده و راهه سبب اتوریته و قوت حاکمیت میشود.

 اتوریته به دالر و تانک امریکایی و پاکستانی کسب شده نمی تواند،این ملت است که حاکمیت را اتوریته ببخشد و نه جان کیری وزیر امور خارجه  ایالات متحده امریکا که از بخشش های  دالری آن همین امرزو ما در قصر های مجلل زندگی بسر می بریم .

درشتوال نطاق حرکت حراست و ثبات در واقعیت غیر عادلانه و خلاف رسالت انسانی و اسلامی با تهدید در پی بی ثباتی و راه حل غیر معقول تاکید دارند،  تاکیدات جناب شان و این حرکت ممد و خطاب به ملت بوده میتواند و میتواند دیدگاه شان ملت را در انتخاب افراد دلخواه شان مساعدت کند اما اینها خود معیار شایستگی را در دست گرفته حق مافیایی طلبیدن خطا خطا خطا است و نه ملت انرا قبول دارد، دولتداری مدرن و عدالت اسلامی انرا قبول ندارند.

بلی ما قبول میکنیم و این دین است که عالم ، مجاهد و دانشمند را بر افراد عادی برتری داده و بجا هم است اما این انتخاب را باید ملت روشن سازد که کی ازین مدعیان علم و جهاد و تقوی واقعا چنین اند که ادعا میکنند .

 در عقب ملت و اسلام تلاش پت شدن کردن و معیار را خود تحمیل کردن خطاست غیر منصفانه است. انهایکه نه به ملت و نه به اسلام ابرو و عزت ماندن نباید خود را معیار و قاضی همه سازند. بلی این عادلانه نیست و چنین فریب را نباید ادامه داد. در عالم اسباب به تشویش ها و دغدغه های امروز ( حرکت حراست و ثبات ) هم باید فرصت داد اما تھدید و تحت تهدید طرحهای نادرست و نا معقول را تحمیل کردن نا معقول اند و باید رد گردد، اما راه برای بحث و برای منطق درست دیالوگ باید باز باشد،  دیالوگ شجاعانه ایجاب میکند که نباید بیشتر تحت فشار به چپاول گر و یا ان تجار قوم، تاجر دین و تفنگ سالار فرصت تهدیدبیشتر داد،این راه حل نیست.

راه حل:

کار مشترک ، تفاهم و مذاکره همه به شمول تفاهم به حرکت ( حراست و ثبات) بخاطر خارج شدن مشترک ازین منجلاب با دادن فرصت و کار مشترک برای حاکمیت ملت و ملت سالاری  ،  با شعار های کاذب دادن حاکمیت به تاجران جهاد، تاجران قوم و سمتی راه حل نیست.

معیار به قدرت سیاسی بودن در پھلوی تقوی سیاسی که مجاهدین راستین انرا دارند، تقوی انفرادی، فھم مسلکی و دانش لازم و انتخاب ملت بوده میتواند و است.
 این باید با اتحاد همه نیرو ها برای کار به ملت سالاری تمرکز کنند. تهدید و متحد شدن به بدی و سیاهی سبب از دست دادن همه چیز خواهد شد و این نباید قابل قبول باشد.

تاکید جناب سیاف و همراهان مبنی بردادن فرصت به اشخاص با تقوی عالی سیاسی باید در خطاب به ملت و رهنمایی ملت در انتخاب ھمچو اشخاص که سابقه خوب جهادی با تقوی سیاسی و فهم مسلکی دارند، همراه شود.

 کار برای ملت سالاری راه حل است و ملت مجاهد و انتخاب ملت مجاهد راه حل درست است تا تهدید و فشار مافیایی که نتیجه بس خطر ناک و منجر به سقوط قندوز ها خواهد شد، را با خود خواهد داشت.

انتخاب با شماست،  ان کسانیکه از نام مجاهد پول اندوختن و به جهاد و ملت خیانت کردند همه انها را ملت شناخته و میشناسد.

 به ملیونها لیتر اب رایگان سرازیر شده به باداران پاکستانی و ایرانی شان نشانه و سند خوب از حاکمیت همین مجاهد معترض امروز است.  پای لوچ دیروز و میلیونر امروز قسما از معامله گری حاکمیت ضعیف دیروز و امروز ضعیف مایل بود و است که به همچو تھدیدات زانو زده است.

 اعمار وطن، رفاه و صلح و رسیدن به ان قربانی و جرئت میخواهد. اگر این حاکمیت ازین تهدیدات ترسید و زانو زد وضع ازین هم بدتر خواهد شد. از جانب دیگر پشت پا زدن به این حرکت و عدم تبادل نظر و عدم تلاش برای یافتن راه درست نیز خطای نابخشودنی است.

 لذا باید با حوصله مندی متداوم و تلاش تفاهم کاری مشترک شجاعانه را به راه انداخت. به طرح های غیر معقول نباید زانو زد. نه گذاشت ابرو و عزت این ملت قهرمان ، جهاد ملت و افغانستان بیشتر ازین ریختانده شود. نباید مطابق برنامه های دشمنان اسلام خواسته و ناخواست عزت اسلام را ریخت. 

راه حل تاکید به محتوی دادن انستیتوت های موجود چون انتخابات و حاکمیت مطلق قانون است.

راه حل : دادن حاکمیت به ملت و ارزشهای اسلامی که انتخاب ملت است
برماست تا تمام جوانب را به یک تفاهم معقول قابل قبول و منطقی به کشانیم
. این توانایی در ما وجود دارد. باید نیرو های سالم کشور نیروھای خویش را متحد ساخته فعالانه دست به دست هم داده به دادن فرصت به خیر و راه درست قبول شده و ممکن در عالم اسباب رسالت خویش را ادا کرد
. ما باید ازین وضع دشوار خارج شویم.

دکتور صلاح الدین «سعیدی »

 

۲ پاسخ به “راه حل شما خطا است!”

  1. admin گفت:

    جناب محترم و دانشمند گرامی آقای دوکتور سعیدی ، تشکر از مقاله عالی تان. من تا حدودی با شما همنوا هستم و لی باید مردم کشور عزیز ما فریب این مجاهد نما ها را نخورند واین ها چندین بار امتحان خود را داده اند و نمره صفر کرفته اند . این ها که در راس آن رسول سیاف قرار دارد دستشان به خون هزاران هموطن ما آلوده است و به گفته شما آب کشور ما را که مردم ما به یک قطره آب زار اند به کشور های فاسد وباداران خود ایران وجتلستان قروخته اند و اکنون بازی دیگری را شروع نموده اند که کشور را به امر باداران سعودی وهابی و آدمخور ، چتلستان وحشی و ملاهای خایین ایرانی بفروشند. اما این را باید بدانند که مردم افغانستان مردم دیروز نیستند و از شمال تا جنوب ، از شرق تا غرب همه متحدانه زندگی میکنند واین ها را که به اصطلاح مجاهد نما ها ،تفنکسالار ها ، چپاولگر ها و دیگر بی کفایت ها اند شناختند وفریب و انداختن تفرقه و تعصبات زبانی ، مذهبی ، قومی و منطقوی شان را نمی خورند تا این فاسد ها به سرشان تجارت نمایند و مردم کشور ما از گرسنگی و بی خانگی جان دهند و زیر چادر ها زندگی نمایند و این ها در چندین منزله ها با اقسام خوردنی ها زندگی کنند . تشکر از شما موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. حلیم،نظر گفت:

    ماستر پلان دجال و آل دیمو را سیاف وسیافیان ،کرزی و غنی و دیگران نظر به قرارداد چندین سال دیگر یا اینکه گفته شود چند نسل دیگر تعقیب خواهند کرد،تا اینکه هویت انسانی و ملی نابود شود.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما