۲۴ ساعت

10 نوامبر
۲۹دیدگاه

هفت نفر را در زابل سر بریدند

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۹ عقرب ۱۳۹۴ –  دهم   نوامبر ۲۰۱۵ هالند

گروه داعش

گروه جنایت کار داعش در ولایت زابل سه زن و چهار مرد  را از هموطنان هزاره ما  سر بریدندند

بعد از اینکه هفت نفر از برادران و خواهران هزاره ما سر بریده شدند ، مقامات بی کفایت افغانستان هشت تن دیکر را از قید رباینده گان آزاد کردند

دولت  بی کفایت  و حشت ملی عبدالله و غنی دشمن مردم افغانستان اند و باید هر چه زودتر استعفا کنند

این دولت فاسد و بی غیرت  نام کشور و مردم ما را بد کردند

نوشتۀ : محمد مهدی بشیر

محمد مهدی بشیر

محمد مهدی بشیر

از همه اولتر مراتب تسلیت و همدردی خودرا بمناسبت شهادت مظلومانه هفت تن از هموطنان هزاره کشور ما در ولایت زابل  که توسط نوکران حلقه به گوش و تربیه  یافته سعودی وهابی آدمخور و چتلستان جنایتکار  یعنی (  داعشی ) های خونخوار و برادران  ( طالبان وحشی و القاعده ظالم )  به خانواده های عزا دار و تمام هموطنان عزیز تقدیم میکنم و برای شان طلب رحمت و مغفرت و بازماندگان شان صبر جمیل آرزو میکنم. روحشان شاد و جنتها نصیب شان .

طبق اخباری که  بی بی سی از قول  مقامات محلی ولایت زابل در جنوب افغانستان نشر کرده بود ، شنبه شب گذشته  نیروهای وابسته به گروه موسوم به (داعش) هفت تن  از جمله

۳۱ نفر که بیشتر آنها از قوم هزاره بود ند در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل سر بریدند .

روز چهارم حوت سال گذشته  زمانی که این ۳۱ تن از ولایت  هرات  روانه  کابل  بودند  در ولایت زابل از سوی افراد مسلح به گروگان گرفته شدند و ۱۹ تن آنها پس از روزها تحمل اسارت و شکنجه  در اواخر ماه  ثور امسال آزاد شدند .

و قرار اخبار امروز سه شنبه ۱۹ عقرب  بی بی سی ، ریاست امنیت ملی افغانستان و مقام‌های محلی در ولایت غزنی در مرکز افغانستان از آزادی ۸ غیرنظامی گروگان از دست گروه‌های مسلح مخالف دولت خبر داده‌ اند.

هشت نفری که آزاد شده‌اند، شامل ۵ مرد، ۲ زن و یک نوجوان هستند و گفته شده که پنج نفر از آنها جزء ۳۱ نفری هستند که افراد مسلح در ماه حوت  سال گذشته آنها را از شاهراه قندهار-کابل گروگان گرفته بودند.

سوال اینجا ست که چرا ریاست امنیت ملی افغانستان و مقام‌های محلی در ولایت غزنی تمام این هموطنان مارا قبلا  نجات نداده اند و بعد از اینکه هفت تن سر بریده شندند داخل اقدام شده اند و  هشت تن دیگر را آزاد نمودند . باید غنی و عبدالله و مقامات امنیتی پا سخ این سوال را بدهند . آیا تقسیم قدرت مهم تر بود ویا آزاد کردن هموطنان ما.

سال گذشته که  این ۳۱ نفر ګرفتار شدند ، در همان  وقت  غنی و عبدالله  به خانواده های گروگان ها گفتند که  خاطر شما جمع باشد و ما  گروگان  های تان را بزودی آزاد میکنیم . ولی عبدالله وغنی آزادی هموطنان ما را به فراموشی سپردند و تا به امروز سر تفسیم قدرت جنجال دارند و هنوز به موافقه نرسید ند.

و دولت و حشت ملی شان فقط دروغ  و فریب دادن را یاد دارند و اکنون   که هفت تن آنهم از برادران هزاره ما سر بریده شدند به یاد شان آمد که ما وعده آزادی آنها را  داده بودیم و فورا بریاست امیت ملی و قوای امنیتی دستور دادند که باقیمانده گروه گان ها را هر چه زود تر آزاد کنند ، زیرا وضع ما در خطر است و امکان دارد مردم سرار کشور علیه ما قیام کنند و این چوکی های که با فریب وتقلب بدست آورده ایم از دست بدهیم.

یاد تان است که  چند ماه قبل  شاهد به شهادت رسیدن  فرخنده بودیم که ملای بیسواد ی که در مسجد شاه دوشمشیره تعویذ میداد به او تهمت سوختاندن قرآن کریم را زده بود ، بعدا توسط  چند تا تفنگسالار که به رهبری آنرا  شرف بی شرف بغلانی بدست داشت اول فرخنده را سنگسار کردند ، بعدا اورا زیر موتر نمودند  و بعدآ اورا آتش زدند و به شهادت رساندند.

همین غنی و عبدالله دروغگو  جدا جدا بخانه شهید فرخننده رفتند و ضمن  عرض تسلیت به پدر و مادرش گفتند که ما نمیگذاریم که خون دختر شما پایمال شود ، ما قاتلین اورا هر چه زودتر به پنجه قانون میسپاریم و بعدا آنها را به اشد مجازات میرسانیم . اما ماه ها گذشت  ولی از قاتلین فرخنده خبری نشد و دوسیه شان مسدود وسر پوش گذاشته شد و شاید هم قاتلین فرخنده از فاملین غنی و عبدالله و یا معاونین  شان و یاهم وزرای داخله ، دفاع ، عددلیه و امنیت ملی باشند و شاید هم قاضی ها و څارنوال ها و قوماندان امنیه کابل و بقیه آمرین پولیس  ها دالر گرفته باشند و کسی هم پرسان نمیکند. که دوسیه فرخنده را چی کرده اید. ؟

بدبختانه   هفته گذشته  در ۴۵ کیلو متر  ولایت غور که به تصرف طالبان و جنایتکار است  در یک محکمه صحرایی تعداد ملا های وحشی و جنایتکار دختر جوان  ۱۹ ساله ای را بنام رخشانه سنگسار کردند و اورا به شهادت رساندند و اراکین ولایت غور از ترس و بی غیرتی جرات نکردند به منطقه بروند و همچنان غنی بازهم همان حرف های که برای خانواده  فرخننده و ۳۱ مسافر هرات – کابل گفته بود به رخشانه هم گفته است.

مردم افغانستان در سر تا سر کشور شاهد اند ، از وقتیکه دولت وحشت ملی  متقلب و دروغګو ع و غ  رویکار آمده است  وضع امنیت کشور بی اندازه خراب شده  و عامل این بدبختی ها وبی امنیتی ها برادران کرزی خایین و غنی بی کفایت که آنها را از زندان ها آزاد کرده بودند که با حملات انتحاری باعث شهادت هزاران نفر در کابل و ولایات شدند و همچنان بدستور  باداران شان سعودی وهابی آدمخور و چتلستان چنایتکار که تفنګسالاران یا به اصطلاح مجاهدین و طالب ها که سالها آنها را تربیه  کرده و تفرقه انداختننن بین مردم را برایشان آموخته بودند  و آنها را به افغانستان فرستادند و اکثر ولایات مانند ولایت  کندز و بعضی  ولایات و ولسوالی ها را تصرف کردند . این وحشی ها اضافه از ششصد نفر از هموطنان ما را در قندور به شهادت رساندند و جندین  زن و دختر جوان را بی ناموس کردند و والی واراکین دولتی ولایت قندوزاز ترس و به خارج فرار کردند وپول های دولت را از بانکها به سرقت بردند و بعدا گفتند که طالب ها چور و چپاول کردند و والی قندوز واراکین بلند پایه آن مربوط تفنگسالار ها بودند و همچنان در ولایات شرقی کشور  هم همین کار ها را کردند و کفتند که این ها را هم طالب ها کرده اند. من نمیگویم   که طالب ها نکردند آنها هم مانند تفنگسالار های که طرفدار عبدالله هستند و این ها هم   طرفداران غنی میباشند که هم   دزد ، جنایتکار ، و چپاول گر ها اند و  به آنها یاد داده اند که چنین کار ها بکنند.

آیا اختلاس بزرگ کابل با نک  را فراموش کردید که یکماه قبل غنی چی سر و صدا  ها انداخته بود که باید اختلاسگران کابل بانک هر چه زود تر دستگیر و محاکمه شوند. جای تعجب است که آنها گرفتارشدند و حکم حبس هم صادر شد ولی هفته گذشته همان غنی که سر وصدا انداخته بود دزد های کابل با نک  را آزاد کرد و حتما نصف پول اختلاس را گرفته است به با نک های خارج انتقال داده است.

دولتی که از بین مردم نباشد و سال های زیادی وظیقه اش  با تفنگ ، کشتن ، دزدی ، چور و چیاول دارایی های دولت و ملت  ، قبض زمین های دولتی و شخصی و ساختن دهها اپارتمان هفت – هشت طبقه ایی از راه دزدی باشد و خانواده هایشان در خارج کشور با خون ملت زنده گی میکنند و دالر بی حساب خرچ میکنند و  مردمش نان نداشته باشند بخورند و جای هم برای خواب . جوانان تحصیل کرده اش کار نداشته باشند و آواره کشور های خارجی شوند که از هرده نفر شان سه تفر شان در آبها  بین ترکیه و یونان غرق میشوند وبفکر دولت وقدرت ودالر اند چی گله باید داشت.

از خداوند بزرگ یک بار  دیگر میخواهم که  روح تمام شهدا را شاد گرداند و جنتها نصیب شا ن نماید .همچنان  برای بازمانده  گان شان  صبر جمیل آرزو مینمایم . همچنان امیدوارم که هموطنان عزیز ما  در سر تا سر افغانستان و جهان فریب تفرقه انداری ها و تعصبات مذهبی ، زبانی ، قومی ، منطقوی و نژادی غنی و عبدالله ودیگر دار ودسته  شا نرا ا که بنام دولت وحدت ملی تشکیل داده اند نخورند ، زیرا آن دولت وحشت ملی است که تفرقه اندازد و حکومت کند . به امید یک صلح و امنیت واقعی در کشور عزیز  ما که همۀ هموطنان باهم برادر وار و متحدانه زنده گی مملو از خوشی و سلامتی داشته باشند.

در خاتمه از تمام فرهنگیان ، نویسنده گان  ، قلم بدستان و شاعران صمیمانه تقاضا میکنم که در مقابل این بی کفایتی و بی غیرتی دولت و حشت ملی خاموش نباشند و قلم های  تان برنده ترین سلاح است و با آن غنی و عبدالله بی کفایت و دار ودسته شانرا متوجه کشور شان سازید که از خواب عمیق بیدارشوند و به فکر آرامی و امنیت کشور باشند و جلو برادران کرزی و غنی و داعشی ها نوکران سعودی وهابی  را بگیرند. و از تعصبات و تفرقه اندازی جلو گری کنند. موفق باشید

آمین یا رب العالمین

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

 

۲۹ پاسخ به “هفت نفر را در زابل سر بریدند”

 1. admin گفت:

  دوستان عزیز باز هم مراتب تسلیت و همدردی خودرا بمناسبت شهادت مظلومانه هفت تن از هموطنان هزاره کشور ما در ولایت زابل که توسط نوکران حلقه به گوش و تربیه یافته سعودی وهابی آدمخور و چتلستان صورت گرفته به خانواده های عزا دار و تمام هموطنان عزیز تقدیم میکنم و برای شان طلب رحمت و مغفرت و باز ماندگان شان صبر جمیل آرزو میکنم. روحشان شاد و جنتها نصیب شان. نفرین به دولت بی کفایت وحشت ملی که مانع سربریدن آنها نشد شما زنده باشید . مهدی بشیر

 2. عبدالله هروی گفت:

  استاد محترم جناب بشیر عزیز ، ضمن عرض سلام تشکر از مقاله زیبا و واقعی تان. منهم مراتب تسلیت و همدردی خودرابمناسبت سر بریدن هفت تن از برادران وخواهران هموطن هزاره ما که بدست وحشی های داعشی و طالبان جنایتکار و طرفداران دولت وحشت ملی واقع شده است به خانواده های عزا دار تقدیم میکنم . روحشان شاد و جنتها نصیب شان.
  من در مقاله تان خواندم که بعد از سر بریدن این هفت نفر ، امروز دولت بی کفایت وحشت ملی هشت نفر دیگر را که گروگان گرفته شده بودند و از جمله همین ۳۱ نفر بودند آراد شدند. خیلی جالب است که این دولت کثیف جرا چندی فبل این عملیات رانکردند که هزاره های ما کشته نمی شدند. واقعا این دولت متعصب و تفرقه انداز است که خودش هزاره ها را سربریده خویش های خودرا آزاد نموده . معلوم میشود که داعشی در کار نبوده واین کار عبدالله و غننی ودیگر دار ودسته اش است. خداوند این متعصبین و تفرقه انداز ها را نیست و نابود کند و نامی دیگر از دولت وحشت ملی و ع و ع و دیگر جانی نباشد. به امید روزی که تمام مردم از هر قوم ومنطقه که میباند با هم صمیمانه زندگی کنند . موفق وسلامت باشید.

  • admin گفت:

   برادرمحترم آقای عبدالله جان هروی ، جهانی سپاس از کامنت عالی تان. اینکه میگویید که داعشی وجود نداشته و این کار خود دولت است که هزاره ها را سر ببرد ، باید پاسخ این سوال تانرا خود دولت بدهد . من امیدوارم که نظر شما درست نباشد و در مورد داعش که من چندان باور ندارم ولی امکان دارد که کار برادران کرزی خایین و غنی بی کفایت باشد. من آرزو میکنم که هموطنان ما در سراسر افغانستان باهم بدون هرنوع تفرقه وتعصبات زبانی ، قومی ، منطقوی مذهبی و نژادی با هم برادر وار و متحدانه زندگی کنند. و هیچ وقت فریب این دولت بی کفایت و بی غیرت را نخورند. زنده تندرست باشید. مهدی بشیر

 3. Asmat Rassa گفت:

  لعنت و نفرین بر سازماندگان و جریان این جنایت بشری

 4. Gulamali Haqyar گفت:

  جناب بشیر!
  اسمعیل یون و دارو دسته اش افغان ملت و طالبان نقش مستقیم در ترور و سر بریدن مردم هزاره دارد و هیچ داعشی در افغانستان وجود خارجی ندارد همه وهمه ترفندی است از اسمعیل یون و اتمر و اشرف غنی و زاخیلوال و متباقی پشتون های انحصار طلب و قبیله گرا، ما هر روز از نزدیک با همکاری برخی پشتون های همجوار جاغوری که رسما یا به خاطر جان و مال شان با مردم همکاری دارند اطلاع کافی داریم و کسانی که این هفت نفر را سر بریدن پشتون طالب اند و داعشی در کار نیست و داعش ترفند و دسیسه ی ارگ است.

  • admin گفت:

   دوست محترم آقای Gulamali Haqyar تشکر از کامنت عالی تان . فرموده شما درست است و طالبان برادران کرزی وغنی اند و بیشتر آنها از چتلستان جنایتکار برای تفرقه انداختن و کشتن مردم مطلوم افغانستان می آینند. من هم فکر میکنم که داعشی اصلا وجود نداشته باشد و از اینکه در سربریدن برادران و خواهران هموطن هزاره ما همکاران غنی دست داشتند امکان دارد درست باشد ، جون بعد از سربریدن هموطنان هزاره امروز هشت تفر دیکر را که هزاره نبودند دولت آزاد کرده است. پس معلوم میشود که زیر کاسه نیم کاسه بود . به امید روزی که در سرتا سر افغانستان مردم متحدانه وبدون تعصبات زبانی ، قومی و مذهبی زندگی کنند. موفق باشید. مهدی بشیر

 5. Aziza Enayat گفت:

  خدا این ملت رنج دیده را از این حالت نجات بدهد هرروز خبر سربریدن و سنگسار است مردم به ستو آمده اند این حالت وحدت و یکپارچه گی میخواهد تا بیرون رفت ازاین سیاهی .
  سلامت باشید برادر گل

  • admin گفت:

   آمین یارب العالمین. خواهر گرامی خانم عزیزه جان عنایت ، تشکر از کامنت زیبا تان. این بدبختی ها عامل اصلی آن سعودی وهابی و جتلستان وحشی و یا واضع تر بگویم باداران ع و غ اند که خود را به این خایین ها فروخته اند و در مقابل وحشی ها خاموش اند و صدای خود را نمیکشند و کشور ومردم مارا فروخته اند. لعنت به قاتلین جنایتکار که هر روز درکشور ما مردم را به به بهانه های مختلف به شهادت میرسانند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 6. Wahid Helaman گفت:

  دراین جای شک نیست که داعشیان مطلق کافر استند و هرکس که سر هرداعشی راقلم کند ملک ومردم را ازیک فتنه ی شیطانی نجات میدهد!

  • admin گفت:

   دوست محترم آقای Wahid Helaman ، من با شما کاملا موافق هستم . واقعا این ها کافر و خونخوار اند و مسلمان هیچ وقت دست به چنین عمل زشتی نمیزند. فرموده شما درست است . موفق باشید . مهدی بشیر

 7. Nemat Rassa گفت:

  با عرض تسلیت به بازماندگان عزیز این جنایت می خواهم إظهار نمایم که جنایت هولناک مذکور ثمره جنگ و جنایت امریکا در افغانستان، عراق، لیبی و سوریه می باشد. البته سهم کودتاچیان بی مسئولیت بهار ١٩٩٢ در کشور در شکل گیری همچو حالت در کشور نیز کاملا مشهود است.

  • admin گفت:

   دوست محترم جناب آقای نعمت رسا ، جهانی سپاس از همدردی تان بابت سربریدن هموطنان هزاره ما . من با کامنت شما موافقم و عامل تمام بدبختی و جنایات و دزدی و آدمکشی درکشور ما همین تفنگسالاران ۱۹۹۲ و یا هشتم ثور است. روح شهدای حوادث آخر شاد و جنتها نصیب شان . لعنت و نفرین به دولت وحشت ملی ع وغ و طالبان وحشی برادران کرزی خایین و غنی بی کفایت و تفنگسالاران و دزدان به اصطلاح مجاهدین . شما زنده باشید . مهدی بشیر

 8. عالمی گفت:

  درود بر شما جناب بشیر!
  خداوند روح شهدا را شاد بگرداند.
  خداوند دست طاغوطیان را از سر مردم ما کوتاه نماید
  خداوند به ملت ما استعداد تمیز خوب و بد را ارزانی کند، تاکسی از گروپهای پشتیبانی نکند که طفلک معصوم ۹ ساله را گردن میزند.
  خداوند اهریمنان را گم کند. (آمین)

  • admin گفت:

   درود به عالمی عزیز ، تشکر از کامنت زیبا تان . منهم میگویم آمین یا رب العالمین . شما زنده و سلامت باشد و دشمنان نیست ونابود. موفق باشید. مهدی بشیر

 9. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

  برادرگرامی آقای بشیر!
  قسمیکه گفته اند خود کرده را نه درد است ونه درمان. همین اکثریت مردم بی سواد وخوش باور ما بودند که فریب این خائنان وحشت ملی را خورده وبه آنان رأی دادند. امروز باید بسوزند وبسازند. ازسیزده ساله حکومت پر ازجنایت وخیانت کرزی ووطن فروشان همکارش هیچی نیاموختند. خداوند کریم دریکی از آیات مبارکه قرآن مجید می فرماید: مردم تاخودرا تغییر ندهند، من آنهاراتغییر نمی دهم.حالا وقت آن رسیده است که مردم با یک قیام بزرگ ملی این جانیان رابه زباله دان تاریخ بسپارند.به امید رسیدن آن روز. داکتر حیدری

 10. admin گفت:

  درود به استاد محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری و تشکر از کامنت زیبا و عالی تان . من با شما همنوا هستم . انشاالله قیام بزرک ملی علیه دولت وحشت ملی بی کفایت و فاسد در حال تدارک است و این خاینین بزودی از بین خواهند رفت و همین اکنون هزاران نفر در شهر کابل دست به مظاهرات زدند ، انشا الله روز های اخیر غنی و عبدالله و دار ودسته شان است. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 11. Younus Jaghuri گفت:

  مهدی بشیر عزیز و گرامی ،بعد از تقدیم سلام وااحترامات ،واقعا این واقعهء المنا ک فرد فرد مارامتاءثرساخت،سپاس ازهمدردی ونوشتهء پر ازمحتوای شما دوست عزیزوقلم به دست توانا.

  • admin گفت:

   استاد محترم جناب آقای جاغوری عزیز ، جهان سپاس از کامنت عالی تان . واقعا شما حقیقت رابیان نموده اید .این حادثه نابخشودنی واقعا قلب هر انسان را به درد آورد. باید هرچه زود تر دولت وحشت ملی ع و غ بی کفایت قاتلین این شهدا را گرفتار کند و مانند قاتلین فاسد فرخنده و رخشانه به فراموشی سپرده نشوند . موفق وسلامت باشید .
   مهدی بشیر

 12. Alaha Ahrar گفت:

  در این رابطه از شدد اندوه، افکار، قلب و قلمم کاملاً سکوت را اختیار نموده اند. تا چه وقت بنالیم و به این حال و وضیعت میهن و وطنداران مان بگرییم؟ چندین عمر برای اصلاح جامعه ما ضرورت است. جامعه ما فاقد عدالت اجتماعی، شریعتی و مدنی است. frown emoticon ایجاد این همه ها به بیدار سازی وجدان های خفته، اموختن دین به شکل مفصلش و احترام گذاشتن به حقوق حقه همه و مراعات کردن نزاکت های اجتماعیی نیاز دارد!

  • admin گفت:

   خواهر عزیز خانم الهه احرار عزیز ، تشکر از کامنت زیبایت . منهم با خودت همنوا هستم . خداوند قاتلین شهدای زابل ، شهید فرخنده و شهید رخشانه را به غضب خود گرفتار کند و روحشان شاد و جنتها نصیب شان. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 13. Mohammad Ali Farhatyar گفت:

  جناب مهدى جان بشیر ، سلام برشما ، این عمل قبیح و وحشیانه را خیلى خوب مطرح نمودید ، به ادامه ى صحبت شما باید گفت در کشورى که هیچگونه قانونى در هیچ یک از ارگانهاى دولت مرعى الا جرا نمیباشد ودولتمردان روسیاه و برده ى اجنبى حتى اب خوردن بدون اجازه براى شان مقدور نیست ، اوضاع امنیتى باید بر همین منوال باشد ، بخصوص عدم دانش اسلامى شرعى و فقهى که واقعاً در افغانستان نبود ان مصیبت بار است ، نمیتوان توقع بیشترى داشت ، در کشور ما از اصول و فروع دین صرف چند کلمه ى بجا مانده که بوسیله ى انها صرف خویش خورى میشود مثل قصاص عاملان قتل فرخنده که بریش همه میخندند و یا همین کلمه ى سنگسار که اصلاً توجیه ان دقت خیلى زیادى را میطلبد و صرف در مورد زناى محصن ومحصنه یعنى زن و مرد متاءهل و انهم به شهادت چهار شاهد که عادل باشند و عمل زنا را با چشم خود دقیقاً دیده باشند که چنین چیزى بسادگى میسر نیست ، در غیر ان عمل سنگسار خلاف شریعت مقدس اسلامست ، خداوند بندگانش را دوست دارد و براى پیاده کردن احکام شرعى هم دلایل وشهود معتبرى را در نظر گرفته تا بندگانش از شر فتوا هاى بى اساس و وحشیانه در امان بمانند. خوب در کشورى که همه روزه فتوا هاى غیر اسلامى طا لب وداعش عملى میگردد و مردم در زیر شلاق. ستم. وهابیت کور جان میدهند ، چنین جنایاتى اتفاق افتادن بعید نیست. من بار ها در سروده هایم یاد اور شده ام که ملت خود باید سر نوشت خود را رقم بزند قیام کند و غاصبین را بیرون کند و طر حى نو بیفکند. درود برشما.

  • admin گفت:

   درود به جناب استاد محمد علی فرحتیار و تشکر از کامنت زیبا و علمی تان. شما حقایق را خیلی خوب بیان کردید. امیدوارم که هموطنان عزیز ما فریب دولت وحشت ملی را نخورند واو را مجبور کنند تا قاتلین شهدای زابل ، شهید فرخنده و ، شهید رخشانه و دیگر شهدا را دستگیر کند و در محضر عام محاکمه و به جزای اعمال شان برساند. لعنت ونفرین به این وحشی ها و جانی ها . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 14. Walia Aryan گفت:

  نظریات شما را ارج مى گذارم و خودم شخصا ارزشى به غنى و عبدالله ندارم خیلى اندک باقیست که بگویم زیستن در استعمار انگلیسى روس و امریکا را ترجیع میدهم نظر به این سرزمین که استقلال دارد اما در زیر درفش استبداد و بى عدالتى اش نمى ایستم به همه اعضاى این دولت بى کفایت ننگ است باید کنار بروند انگلیسى و امریکا و یا روس را دعوت کنیم این سرزمین در تاریخش هرگز اینقدر ناارامى و استبداد و بى کفایتى نداشته که حالا دارد با تاسف

  • admin گفت:

   خواهر گرامی خانم ولیه آرین . جهانی سپاس از کامنت عالی تان . من با شما همنوا هستم . واقعا کشور ما اکنون با دولت بی کفایت گرفتار است. خداوند تمام جانی ها را به غضب خود گرفتار کند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 15. Najla Zaman گفت:

  نفرین و انزجار

  • admin گفت:

   خواهر گرامی خانم زمان عزیز! تشکر از شما . لعنت ونفرین به تمام جنایت کار ها . زنده باشید. مهدی بشیر

 16. Zafar Khan Ehtimam گفت:

  مرګ ونفرین به جنایت کاران بې فرهنګ!

  • admin گفت:

   دوست محترم آقای اهتمام عزیز ! خداوند این بی فرهنگ ها و دولت بی کفایت وحشت ملی را به جزای اعمال شان برساند . نفرین بر همه جانی ها. زنده باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما