۲۴ ساعت

02 اکتبر
۳دیدگاه

خـَــــــــم غــــــــــد یـــــــــر

تاریخ نشر جمعه  دهم میزان ۱۳۹۴ –  دوم اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

عید غدیر.zohor313yar.blogfa.com (10)

بـِسْم ِا لله ِالـَّرحْمن ِالـَّرحیم

الـْیـَوْمَ ا َکـْمَـلـْتُ لـَکـُمْ دِ یْـنـَکـُمْ وَ ا َ تـْمَـمْـتُ عَـلـَیْـکـُمْ نِعْـمَـتِـیْ وَ رَضِـیْـتُ لـَکـُمُ ا ْ لا سْلا مَ

دِ یْـنـاً  *

خـَــــــــم غــــــــــد یـــــــــر

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

سوم اپریل ۲۰۰۰، سد نی

محترم استاد داکتر اسدالله حیدری

محترم استاد داکتر اسدالله حیدری

چـنـیـن بـگــفـت پـیـا مبـر، بـه حـضـرت حیـد ر

زا مـرحـق تـوئی بـرمـن، وصـی وهــم یــــا ور

چـو وحـی آ مـد ش ازســـوی، خـا لـــق مـنـّــا ن

بـدا د ا مـرتـوقـف، بـه حـا جـیــــا ن ز ســــفـــر

بـه جَـنـْب خـَـم غــد یـر، زا ئـریــن بـــیـــت ا لله

هـمـه شـد ند متحـیـر، کـه تـا چـه هـســت خـبــر

شـفـیـع روز جــزا گــفـت،که ازجهــــاز شــتـُــر

بـنــا کــنـنــد بـــرا یــش، بـُـلــنـــدی و مِــنــبـــر

بگـفـت حضرت ا حـمـد ( ص) به حاجـیان عزیـز

فـــرا رســـیــده مــرا، ا مــر خـــا لـــق ا کـــبــر

ا گــر مـطـــا بـق فــرمــان ا و، عــمــل نـکـنـــم

شــوم مـقـصــر د رگــــاه وی، ا لـــی  مـحـشــر

د رآ نـزما ن محـمّـد ( ص ) زحـا جـیا ن پـرسـید

کـه کـیـسـت بـهــر شمـا، هـم رئیـس وهـم مِهتـر

بـه یـک زبـا ن هـمـه گـفــتـنـد، یـا رســـول ا لله

تـوئـی زجـا نـب حــق، پــیشــوای مــا یـکـســـر

نـبـی نـمــوده بُـلــنــد، د ســـت حـید رکـــــّرا ر

بـگـفـت هـرکـه مـنم پیـوا ش عــلــی(ع) رهــبـر 

عـلی(ع) وصی مـن وپـیشـــوا شــمــا را بــــا د

ا مـا م و هــــا د ی بـــر حق، و فــا تـح خـیبـــر

ا زا یـن خـبـرهـمـه گـشـتـنـد، شا د وبگــرفـتـنــد

زراه لطـف عـلی(ع) را، بـه د وش هـم د ر بــر

یکـا یـک آ مــده کـــرد نـد، بـیعـــت آ نـشــــا ه

هـمـه صحــا بـه وحُـجّــاج ، حـا ضـرمـحـضــر

بـشــا رتـی زحـــق آ مــد، کــه یــا رســـــول الله

بـگـشــت د یــن تـو کــا مــــل، زا ول وآ خـــــر

ولـی چــه شـد خـــدا یــا! کــه روز رحــلـت وی

بـرفــت وعــدهء بـیــعــت، زعـــــدهء ا ز ســــر

نـبـود جـزعـلی و فـا طـمه، حسـین وحســن(ع)

کـسـی د گــرکـه کـنـد، فـکــرکـفــن پـیغـمـبــــر

چـه ا مــرشـد کـه خلا فـت، گـرفـتـه شـد زعـلـی

بـه روزحـشـرحـسـا بـش، بـه حــضـــرت دا ور 

بـه آ بـروی مـحـمّـد (ص) بـه آ بـروی عـلـی(ع)

قـبـول د رگـهء خـود کـن، دعـای ا یــن احــقـــر

تـود شـمـنا ن پیا مبر ( ص) ذ لـیل وخـوا رنـمــا

بـده بـه ا مــت وی، ا تـــفــــا ق بــــا ر د گــــــر

بـه د وسـتــــا ن حـبـیبـت، واخ ّ صـــد یـقـــــش

نـصـیب هـرد وجـهـا نـش، بکــن صفـا وظفـــر

بـه مـــا د روپــد ر حــیــد ری، زلـطـف وکـــرم

بـه روزحـشررسـان، هـشت وشـش شفـاعـتگــر

نجـا ت شـان بـده،ا ز تـشـنگــی بـرسـتــا خـیـــز

نصـیب شــا ن بـنـمـا، جـا م ســا قــی کـــوثــــر

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

سوم اپریل ۲۰۰۰، سد نی

*ــ   برا ی معلوما ت بیشتردرا رتبا ط آ یهء مبارکهء فوق  با روز غد یر خم تفسیر نمونه جلد چها رم صفحهء  ٢۶۳ملاحظ گردد

 

 

۳ پاسخ به “خـَــــــــم غــــــــــد یـــــــــر”

 1. admin گفت:

  تشکر از استاد بزرگوار جناب آقای حیدری عزیز از سروده زیبا و عالی تان. عید سعید غدیر خم بشما دوست وبرادر گرامی ، خانواده محترم و تمام مردم مسلمان افغانستان و جهانن بدون هر نوع تعصبات مذهبی ، زیانی ، قومی ، منطقوی ، نژادی و سلیقوی مبارکباد .امیدوارم به برکت این عید صلح و امیت کامل همیشه در کشور عزیز ما افغانستان و تمام کشور های جهان و مسلمان بدون هر گونه خونریزی و جنایت برقرار گردد و همۀ مردم در سرتا سر جهان باهم متحدانه زندگی خوش و آرامی را سپری کنند. آمین یا رب العالمین. موفق وزنده باشید . مهدی بشیر

 2. تبریک به همه انهایی که غدیر را عید تکمیل دین خدا می شمارند. سلام بر علی وسلام بر غدیر. وسلام بر جناب داکتر حیدری با این شعر زیبا . و درود و شاد باش بر فرهنکی عزیز اقای بشیر .
  با این همه سخت کوشی و تدبیر .
  ع . مدنی

 3. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

  برادران بسیار عزیزوگرامی آقایان مهدی بشیر واستاد علی مدنی!
  از حسن نظرتان راجع به سرودهء فوق جهان سپاس .خداوند کریم به حرمت پیامبر گرامی اسلام و وصی وجانشین برحق او یک اتفاق سراسری را درتمام جهان اسلام عموماً واخصاً دروطن عزیزما عنایت فرموده وشرّ این خاینان و وطن فروشان را ازسرمردم مظلوم وبلا کشیدهء ما دور وبرطرف گرداند.بادرود فراوان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما