۲۴ ساعت

03 سپتامبر
۲دیدگاه

محترم پروین مشتعل

محترم خانم شکریه عزیز

 

۲ پاسخ به “محترم پروین مشتعل”

 1. ماده پنجم حقوق بشر ؛هیچکس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.
  اما در افغانستان در یک کشور اسلامی که جهادی های عزیز و بزرگهوار ما به خاطر چوکی های میراثی از دست رفته شان هزاران گرد هم آئی را به راه می اندازند ، و یا به خاطر حملهء تروریستی به جان یک دختر پاکستانی ( ملاله ) آقای کرزی هزاران ختم و سوگواری را در شهر کابل به راه انداخت !
  اما …. کجا هستند آن سران جهادی ما که امروز از بی عزت شدن ، سنگسهار کردن ، کشتن ، زیر موتر انداختن و بالاخره سوختاندن یک هموطن خود از یک خواهر خود و از یک قاری قران وطن خود دفاع نمائیند ؟
  همه کر ، کور و لآل گشته اند ای فرخنده خواهر ما !
  این ظلم زمانی بر تو نازل شده که رهبران کور دل ما همه در فکر قدرت ، شوکت و عیش و نوش دنیای شیطانی هستند !
  تو در جای سوختانده شدی که در چهار کیلو متری ات قوماندانی امنیهء کابل ، حوزه دوم امنیتی ، حوزهء اول امنیتی و چندین پوسته های پولیس ( دزدان وحشی ) واقع است مگر چرا این ظالمان به نجات تو نشتافتند ؟
  من به صفت یک خانم افغان و به صفت یک انسان عاملین قضیهء بی حرمت ساختن خواهرم را ، وجود خودم. را برای افراد پولیس منطقه و آن ولگرد. های شیطان صفت مجازات میخواهم .
  عاملین قضیهء فرخنده باید همچو تجاوزگران پغمان به اعدام محکوم شوند. !
  اما با یک تفاوت دیگر که تجاوز گران پغمان را دولت به دار آویختن . اما این سگ های درنده را بدست خواهران و مادران کابل تسلیم نمایند .
  تا بتوانیم ما مادران و خواهران فرخنده انتقام خون خود ما را از این دیو صفتان بیگریم .

 2. چرا فرخنده را کشتند؟
  جهالت مردم یا ضعف نیروهای امنیتی؟
  فرخنده قربانی جهالت مردم و بی تفاوتی پولیس محل گردید.
  اسناد و شواهد انکار ناپذیر ثابت ساخت که فرخنده یک خانم مسلمان, فرزند مسلمان و در عین زمان دارای تحصیلات متوسط مکمل در رشتۀ علوم دینی و قاری قرآن عظیم الشان بوده و زمانی به قتل میرسد که احساسات مذهبی برخی از جوانان هرزه, ولگرد و بیسواد با تکتیک های خاص و ماهرانۀ تعدادی از تعویض نویسان فریبکار, تحریک و با بیرحمانه ترین شیوه های غیر انسانی با وارد نمودن مشت, لگد, سنگپارچه ها, میله های اهنین و تخته چوب ها از بین برده میشود.
  تاریخ کشور بحران زدۀ ما شاهد است که تحریک احساسات مذهبی جوانان کم سواد, بیسواد و فاقد تربیت یکی از وسایل ساده و آسان رسیدن به هدف بوده که نه تنها خارجی ها بلکه برخی از جواسیس کشورهای خارجی از چنین اسلحۀ برنده و تباه کن علیه حق , حقوق , امنیت و سلامت ملت مظلوم , مسلمان و شهید پرورافغانستان استفاده های شایانی بعمل آورده اند که روی همرفته باعث چنین و چنان حوادث دلخراش و نامیمون بشمول سربریندنها, آتش زنیها , قطع اعضای بدن و زنده به گور نمودن ها در سراسر کشور گردیده اند که یک از مثالهای برجسته و مستند آن قتل بیرحمانۀ فرخنده در یکی از زیارتهای مشهور پایتخت در کشور میباشد.
  استنتاجات بعمل امده از رویداد بسا تأسف اور (شاه دو شمشیره “ع” نشان میدهد که در حادثۀ دلخراش یاد شده بشمول جوانان افراطی و اوباش محل برخی از سربازان ملبس به یونیفورم پولیس نیز دست داشته اند که تصاویر دلخراش (اقدام به قتل ونابودی فرخنده) گواه روشن ادعا بوده و نیازی به مستند سازی څارنوال و هیت قضایی ندارد.
  شایان ذکر هست که در قبال چنین حادثه دردناک شاه دو شمشیره، عکس العمل های مردم، شخصیتهای مستقل، نهاد ها مدنی، سازمان های حقوق بشر بخصوص اظهارات داکتر نیازی ملا امام مسجد وزیر محمد اکبر خان مینه که در عین زمان استاد فاکولته شرعیات پوهنتون کابل نیز میباشند، همچنان صدور بیانیه معین وزارت اطلاعات و فرهنګ دولت اسلامی افغانستان نه تنها افکار حقوقدانان بلکه اذهان ژورنالیستان، نویسندګان، شعرآ ، دانشمندان و سایر اقشار روشنفکران روشندل را در داخل و خارج کشور سخت جریحه دار ساخته است.
  ملاصاحب مسجد وزیر اکبر خان مینه که خود را داکتر علوم مذهبی معرفی مینمایند و از مقام استاد علوم دینی امتیازات قابل ملاحظه از دولت افغانستان نیز حصول میدارند، بدون آنکه به حقیقت موضوع پی برند بدون تعقل و بدون تفکر عمیق نسبت به حقایق اتفاقیه، در بیانیه رسمی اش به حکومت افغانستان هشدار میدهد تا اوباشان و ولګردانیکه در پیوند به جنایت (شاه دو شمشیره) ګرفتار شده اند هرګاه رها نشوند، انتظار قیام مردم را باید داشت.
  اظهارات ملا صاحب نیازی در حقیقت بیانګر حمایت از محرکین کور دل و هرزه ګان بیسواد و احساساتی محل بوده همچنان صدور بیانیه معینه رسمی وزارت اطلاعات فرهنګ نیز نشاندهنده ضعف های جدی و نبود ظرفیتهای ژورنالیزم تحقیقی و مسلکی در صدر رهبری وزرات اطلاعات و فرهنګ بوده که نهایت قابل تاثر و تآسف عموم ملت مظلوم و شهید برور افغانستان میباشد.
  بحث سوم همانا حضور و دست داستن برخی ازسربازان و منسوبین مسلح و ملبس به یونیفورم امنیتی در محل حادثه بوده که با تآثرات عمیق به عوض اینکه خانم فرخنده را از شرجانیان و اشرار دون صفت نجات دهند بلکه با عاملین قتل فرخنده همدست شده اند و اوباشان یاد شده را تشویق نیز مینمایند.
  بحث چهارم موضوع اقامت و فعالیت غیر قانونی تعداد قابل ملاحظه ای از اشخاص و افراد مختلف، از مناطق مختلف در داخل و اکناف زیارت های مسلمین بوده که بنام (تعویض نویسان، رمل اندازان، ستاره شناسان، اطبآ روانی و روحانی) یاد میشوند که روی همرفته بدون مجوز وزارت (حج و اوقاف) مصروف فریب مردم از طریق دادن تعویض ها و شویست ها میباشند.
  با توجه به علل و انګیزه های اصلی حادثه همچنان با توجه به بافت عمیق فرهنګی و مذهبی مردم افغانستان وموازی به آن با توجه به عدم مسولیت پذیری پولیس امنی محل مبنی بر تآمین امنیت محل و تمامیت جسمی شهروندان در داخل تاسیسات عامه، عبادت ګاه های مذهبی و سایر اماکن مقدسه و عامه ثابت میګردد که بشمول محرک اصلی قتل فرخنده که شامل احوال تعویض نویسان میباشد، پولیس محل و عموم کسانیکه فرخنده را در محضر و حمایت پولیس نخست با مشت و لګد و وارد نمودن ضربات اشیآ چوبی و فلری با بیرحمانه ترین شیوه به قتل رسانده اند و متعاقبا عموم کسانیکه در اتش زدن جسم بیجان و بی روح فرخنده تشریک مساعی نموده اند در روشنی ارزشهای قانون اجرآت جزایی اصولآ، شرعآ و قانونآ تعقیب عدلی و شدید ترین مجازات بالای شان احمال ګردد.
  باقی میماند بحث اول و دوم که شامل احوال قضاوت غیر مسوولانه ملا نیازی و معینۀ وزارت اطلاعات فرهنګ میباشد که با اظهارات بی لزوم و غیر مسوولانه شان باعث تحریک احساسات و مغشوشیت اذهان مردم کشور گردیده اند باید مورد استجواب و توبیخ قانونی قرار گیرند که چرا و بر بنیاد کدام انگیزه ها رهزنان, اوباشان, ولگردان و دستۀ از قماش فاقد تعلیم و تربیت اجتماعی و اخلاقی را, در حادثه دلخراش و ضد بشری شاه دو شمشیره برائت داده اند و امنیت عامه را شدیدآ زیر سوال قرار داده اند.
  در اختتام باید به صراحت لهجه توضیح داد که هرگاه در کشوربحران زدۀ ما افغانستان, حاکمیت قانون توسط طبقۀ حاکمه تضمین گردیده باشد و از جانبی دستگاه عدلی و قضائی کشور عادل , مسلکی و بیطرف باشند, بدون شک که عموم عاملان قتل فرخند بشمول پولیس محل, تعویض نویس و مسوولین ادارۀ حج و اوقاف کابل بشمول اوباشان بیرحم و بی عاطفه ایکه در تصویر شناسائی شده اند با وصف جرمی (اقدام به قتل و قتل عمد) به مجازات یکسان و غیر مشروط محکوم گردند تا باعث پند و عبرت پولیس و مردم گردد.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما