۲۴ ساعت

02 ژوئن
بدون دیدگاه

اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ نشر  دوشنبه  دوم  جون ۲۰۱۴ هالند

Rawand3

اعلامیه مطبوعاتی

۱۱ جوزای ۱۳۹۳

موقف و پیشنهادهای روند ۳ افغانستان در دور دوم انتخابات ۹۳ ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای اولین بار، در تاریخ کشور، دور دوم خود را تجربه میکند. روند ۳ افغانستان به مثابه روند خود جوش نسل نو این سرزمین، در حالیکه اولین تجربه ی تدویر انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم را بی سابقه در تاریخ کشور میداند و از آن به گونه ی مستقلانه استقبال مینماید، حفظ بیطرفی را در مبارزات انتخاباتی دو نامزد، به خود محفوظ میداند.

روند ۳ افغانستان در حالیکه از مردم افغانستان تقاضا میدارد در مبارزات انتخاباتی نامزدان اشتراک فعال ورزند و پس از ارزیابی دقیق برنامه های عملی آنها در روز ۲۴ جوزای ۱۳۹۳، گسترده به پای صندوقهای رای بروند و رای خویش به نامزد با برنامه ی عملی، را بریزند، نکات که قابل مکث اند را به محضر مردم عزیز افغانستان، نامزدان این دور و نمایندگان شان که در مناظره های رسانه ای اشتراک میکنند، به توجه میرساند.

این روزها مبارزات انتخاباتی دور دوم به شدت از جانب دو نامزد پیشتاز انتخابات دور اول ریاست جمهوری ۱۳۹۳و طرفداران شان ادامه دارد که منجر به خوشنودی اعضای نهاد مدنی – سیاسی روند ۳ افغانستان گردیده است. اما، گاهی در رقابت ها نشانه های از کشیده شدن مسایل قومی و تجاوز به حریم شخصی دو نامزد از سوی تیمهای یکدیگر شان، دیده می شود که تداوم آن از دید روند ۳ افغانستان برای کشور آینده ی خطرناکی در قبال دارد.

ما از هر دو نامزد رقیب در دور دوم انتخابات ۹۳، تیمها و حامیان شان، بدلیل شرایط حساس و قابل دقت کشور، می خواهیم، از اقدامات اختلافزا و بنیان سوز، باید اجتناب ورزند. این دو رقیب دقیقاً بدنبال شفافیت و تامین شرایط ایمنی برای اشتراک بیشترین نفوس واجد شرایط رای دهی کشور، مبارزه کنند و تنها منفعت ملی را در مبارزات انتخاباتی شان، بر طبق هدایات قانون اساسی افغانستان و قوانین نافذه ی انتخاباتی کشور در نظر گیرند.

ما به این باور هستیم، آنانکه در چنین شرائطی به مسائل قومی و زبانی و یا هر نوع تنش و اختلاف دیگر در میان مردم افغانستان دامن می زنند، خواسته یا ناخواسته، شمشیر کاملاً شکسته ی دشمنان صلح، امنیت و ثبات افغانستان را احیا میکنند. با عمیق تر کردن اختلافات زبانی و قومی در کشور، زمینه ی بیشتر برای دشمنان صلح، ثبات و پیشرفت این آب و خاک فراهم میگردد که عواقت ناگوار را در قبال میداشته باشد. به همین دلیل وارد کردن تعصبات قومی و زبانی در فضای رقابتی میان نامزدهای پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران آن ها اقدام ناسنجیده و خطرناک است.  نامزدها و تیمهای شان، باید اصل شایسته سالاری و فضای سالم مبارزاتی را به جدیت تنظیم و دنبال نمایند.

شورای عالی روند ۳ افغانستان

 برای اخذ پیامهای مطبوعاتی روند ۳ افغانستان:

کمیته مطبوعات روند ۳ افغانستان: ۰۷۹۱۹۱۹۱۵۲ و ۰۷۹۵۱۹۰۸۱۹

۲ bijlagen

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما