۲۴ ساعت

15 نوامبر
بدون دیدگاه

در مورد امضا پیمان امنیتی

تاریخ نشر جمعه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

kabul

در مورد امضا پیمان امنیتی امریکا با افغانستان

کریم پوپل مسول بخش تبلیغاتی سازمان

کریم پوپل

کریم پوپل

سازمان مدافعین کابل یک سازمان نو نهاد که متشکل از روشنفکران علما دانشمندان ، احزاب سیاسی سازمانهای اجتماعی ، گروه های مخالف با دهشت افگنان تروریستان ، افسران قوای مسلح نهادهای صلح و سازمانهای اجتماعی و جوانان شیر مردکابل   میباشد. 

این سازمان یک طرح  وضرورت زمانی است که از طرف سیاست مداران اهل کابل طرح گردیده کابل شهر تا در امان ماند. هدف اصلی این سازمان دفاع شهر کابل  توسط باشنده گان شهر کابل با شرکت وهمکاری قوای مسلح کشور می باشد.  هدف دومی آن حفظ دولت وقوای مسلح کشور در هر شرایط و اوضاع کشورمیباشد. این سازمان باشنده گان شهر کابل و منسوبین قوای مسلح را تحریک می نماید تا خود از خانه ناموس مال وعزت خود نگهداری نمایند.  سازمان نمی گذارد بار دیگر سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ تکرار شود. این سازمان قبل از وقوع حادثه مسایل را پیشگیری نموده به مراجع اش اطلاع میدهد.  اگر روزی رسد که دولت افغانستان سرپرست نداشته باشد و یا سقوط کند .قوای مسلح افغانستان بسرعت دولت را در دست گرفته وآنرا حفاظت می کند. در حالت اضطراری وحاد  اراکین  بزرگ دولتی را کنار زده الی امنیت کامل خود قدرت را بدست می گیرند.

کابل  یا دولت مرکزی ، مرکز تصیم گیران خاک ، قلب  نظام اقتصادی  سیاسی ومعنوی کشور است. تشکل موجوده افغانستان طوری تنظیم شده است که اگر دولت مرکزی ازبین رود دیگر قدرت در کشور باقی نمی ماند. ما مردم را تحریک می نمایم تا در قبال حفظ دولت و کاری که در چند سال آخیر صورت گرفته  است از آن تا آخرین نفس دفاع نمایند. این واقعه زمان نزدیک میشود که دولت افغانستان  پیمان امنیتی را با کشور امریکا امضا ننماید.  سازمان به دولت افغانستان ؛ ملت با غیور افغان هشدار می دهد. در صورتیکه طالبان و سایر جنگجویان  در تحت سلطه و اوامر افغانی میبود امضا موافقت نامه  امنیتی ضروری نبود. اگر ما یک قوای مسلح مجهز با وسایل وسایط جنگی وفابریکه میداشتیم  قرار داد امنیتی  ضروری نبود. اگر افغانستان همسایگان نیک میداشت امضا این قرارداد ضروری نمی بود. اگر جنگ داخلی , ملیت گرائی  تفرقه زبان  مذهبی سیاسی نمی بود قطاً موافقتنامه امنیتی ضروری نبود  برخلاف  طالبان تحت اوامر شیخ های عربی  ، سیاست مداران سعودی قطر کویت  آی ایس آی و ملاهان پاکستانی وایرانی در افغانستان می جنگند. آنها هیچ تصیم وسلاحیت در مورد صلح با افغانستان را ندارند. از بی رحمی بی عاطفگی وکشتن بیگناهان معلوم میشود که طراحان جنگ موجوده خارجیها وغیر افغان هستند. ضرور است که سیاست مداران کشور دفع آنرا ترتیب نمایند تا جلوگیر باشیم. از طرف دیگر دو کشور همسایه ما ایران وپاکستان  منتظر آن است که به یک وسیله قطعات خارجی را از افغانستان اخراج نمایند.  ای کاش این دو همسایه نیک میبود واینها در پروسه صلح مارا کمک می نمودند. برخلاف اینها بنیاد گذار جنگها گروه ها وطالبان در افغانستان است. و اینها آزموده شده اند. اینها مواد سوخت وراه مواسلاتی خودرا  با قصاوت برای سالها بروی ملت افغانستان مسدود نموده بودند که بکلی غیر قانونی وخلاف موازین جهانی است. تصور نماید که آیا , پس از خروج قطعات خارجی طالبان با ملیت های افغانستان در یک دسترخوان نشسته وصلح می نماید؟ وامکان دارد  جواب نخیر است زیرا آنها چنین صلاحیت را ندارند. اگر دولت افغانستان دارای  اقتصاد قوی و یک قوای مسلح مجهز با اسلحه وفابریکه سلاح سازی میبود. میشد که موافقت نامه را رد کند.  قوای مسلح افغانستان در سال ۲.۵-۳ ملیارد دالر مصارف دارد. زیرا جنگ است و جنگ سرمایه را می بلعد !!! پس این سازمان  به دولت وملت افغانستان پیشنهاد می نماید  این جنگ را کسی تضمین نمی تواند .تجر به چندین ساله ما نشان می دهد با خرو ج قطعات  خارجی امکانات دولت افغانستان  به ده ها مراتب کمتر میشود. کنون به هزاران کدر مجرب جهان برای این کشور خدمت می کند. لازم است هرچه زودتر موافقت نامه امضا شود. امریکائیا تلاش دارند غرض نابودی کامل دسته های دهشت افگنان بی عاطفه  وتندروان , پس از خروج قطعات آیساف  درین کشور باقی مانده برای خود ۹ پایگاه نظامی را در شهرهای مهم کشور اعمار نموده خود درین ۹  پایگاه ها جای گیر شود. امریکائیها میخواهند عساکر افغانی را با سلاح پیاده  و خفیفه مجهز ساخته خود در عقب با سلاح ثقیله از قبیل راکتهای دور برد و هواپیماهای جنگی آماده جنگ باشند. با وارد کردن فشار و کشتن تدریجی گروه ای افرطی  زمینه مذاکره و صلح را مساعد سازد. اینکه امریکا از این پایگاه ها به جاهای دیگر استفاده نماید . نظر می دهیم که اگر به نفع افغانستان باشد. قبول نیز است. نفع بردن هردو کشور ضروری است. باید بدانید که امریکا از ما قرضدار نیستند اگر آنها به ما ضرورت دارد ما به امریکا اشد ضرورت داریم.

با امید امضا موافقت نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا

سازمان فدایان کابل

۱۳ نوامبر سال

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما