۲۴ ساعت

01 آگوست
بدون دیدگاه

شرارت و خباثت شیطان در رمضان!

 تاریخ نشر پنجشنبه  اول آگست  ۲۰۱۳ هالند

الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی – سعید افـغــانی

الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی – سعید افـغــانی

شرارت و خباثت شیطان در رمضان!

تـتبع ونگارش:

الحاج امــیـــن الدین « سعیـــدی – سعــید افغانی »

مــدیـــر مطـالعات سـتراتــــیـژیک افـغـان و مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جرمنی

ماه مبارک رمضان ماه تقوا ، ماه پرهیزګاری، ماه نزول قرآن عظیم الشان، ماه صیام ، ماه بخشش و احسان ودر نهایت امر ماه است پُــر برکت وماه است که مطابق فرمودهء  پیامبر اسلام محمد  صلی الله علیه وسلم دروازه های جنت باز ودروازه های جهنم بسته میشوند .

«إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّیَاطِینُ». (بخاری (۱۸۹۹) ومسلم (۱۰۷۹).
«وقتی ماه رمضان بیاید ، دروازه های آسمان، گشوده میشود ،ودروازه های جهنم بسته میشود ،  و شیاطین به بند کشیده می شوند».
و درحدیثی دیگری بروایت  نسائی  میخوانیم : «تُفتح فیه أبواب السماء، وتُغلّق فیه أبواب الجحیم، وتغلّ فیه مرده الشیاطین» (  نسائی (۲۱۰۶).
« درآن ماه درهای آسمان باز می شو
ند، و درهای جهنم نیز بسته خواهند شد، ودراین ماه شیاطین سرکش و یاغی به بند کشیده میشوند».

« مرده الشیاطین » که در حدیث متذکره بدان اشاره شده  مفسرین در توضیح وتفسیر کلمهء« مرده » مینویسند که « مرده  »  جمع مارد است و به معنای شرور و سرکش است.
مفسرین مینویسند که تفسیر این حدیث به این معنی نیست که : تاثیر شیاطین در این ماه بطور کامل از بین برداشته میشود ،  بلکه  تفسیر این حدیث بدین معنی است که تــأثیر وفعالیت شیاطین در ماه مبارک رمضان تقلیل وتضعیف می یابد ، وفعالیت آنان مانند  سابق  یعنی قبل از رمضان اکتیف وفعال نمی باشد.

مفسرین مینویسند : احتمال دارد تنها شیاطین  « مارد  » به بند کشیده می شوند، یعنی آن شیاطینی که در شر و سرکشی تنها هستند نه تمام شیاطین..
ولی شیاطین دیگر  از فعالیت های وسوسی وابلیسی  خویش ارام نمی شینند ، شیطان یکجا ء با یاران  بخصوص شیاطین انسی غرض مغشوش  ساختن اذهان روزه داران به فعالیت های ابلیسی خویش ادامه میدهند .ولی یک نقطه را نباید فراموش کرد که فعالیت های شیطان وهمکاران انسی وجنی شان کمتر از ماههای دیگر سال میباشد .

امام قرطبی رحمه الله می فرماید: «اگر گفته شود چگونه با وجود به بند کشیده شدن شیاطین در رمضان اما باز شر و گناه در این ماه زیاد واقع می شود؟
جواب آنست : (گناه و معاصی) تنها بر روزه دارانی کم می گردد که بر شروط روزه محافظت کرده و آداب آنرا (به نیکی) رعایت کنند.

و یا (چونکه) تنها بعضی از شیاطین به بند کشیده می شوند و آنهم تنها شیاطین سرکش و شرور هستند نه تمام آنها، چنانکه در بعضی از روایت به آن اشاره شده است.
برخی از مفسرین مینویسند که هدف کلی این ( حدیث ) آنست که شر و معاصی در این ماه کاهش می یابد، و البته این امر هم محسوس است چرا که شر و گناه در این ماه نسبت به دیگر ماهها کمتر بوقوع می پیوندد، وانگهی به بند کشیده شدن تمام شیاطین لزوما به این معنا نیست که دیگر شر و معصیتی رخ نمی دهد؛ چرا که وقوع گناه اسباب دیگری غیر از (وسوسه) شیاطین هم دارد، مانند نفس های ناپاک (بشری) و عادات قبیح و شیاطین انس (انسانهای شیطان صفت)».   ( نوت: برای تفسیر بیشتر مراجعه شود به  فتح الباری) .

طوریکه که گفته آمدیم  : در ماه مبارک رمضان شیطانها با زنجیز ها بسته میشوند واین درغل کشیدن شیاطین ، یک نوع رحمت الهی است بخصوص در غل کشیدن  شیطان های انسی  را که انسان را هر لحظه به گناهان و نا فرمانی در گفتار وکرادر خویش ، وبخصوص نوشته وتبصره های کفر امیز ، در ذهن از احکام الهی وسوسه میکنند و نمیگذارند که انسان بسوی نیکی ها سیروراه راست ومستقیم  حرکت نماید. از اینکه مطابق نص حدیث ، به برکت ماه مبارک رمضان این شیطانان بسته میشوند ،  برای انسان مــؤمن فرصت است که خود را درمقابل شیطان تقویه نموده و با قدم گذاشتن به نیکی ها، درماههای دیگری چنان مقاومت داشته باشد که حتی شیطانهای جنی نتوانند او را وسوسه نمایند.  الهی مارا از شر شیاطنی انسی وجنی در امان نگاه دار  . امین  یا رب العالمین

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما