۲۴ ساعت

24 آوریل
بدون دیدگاه

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

تاریخ  نشر چهارشنبه ۲۴ اپریل ۲۰۱۳ هالند

AfghanLawyersAssociationاعضای محترم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 جلسه مورخ ۳ مارچ ۲۰۱۲ انجمن حقوقدانان درشهرهلموندهالند که با اشتراک تعداد کثیرحقوقدانان گرامی و مهمانان عالیقدر ضمن  پروگرام  وسیع وپرمحتوای،تصامیم جدید وارزشمند را جهت تحقق اهداف انجمن تصویب نمود که به اساس آن وظایف جدید وعملی را در برابر شورای رهبری انجمن  قرار داد.

شورای رهبری انجمن طبق اساسنامه وتصامیم جلسه فوق درپلان کارسال ۲۰۱۳ ضمن سایروظایف درقدمه نخست باید طی ششماه اول سال ۲۰۱۳شعبات کشوری انجمن رادرکشورهای آلمان ( زون مرکزی یعنی شهر فرانکفورت وزون شمال یعنی شهرهامبورگ )،هالند، بلجیم واسکند ناوی ایجاد نماید.

چنانچه بتاریخ ۱۶ مارچ سال جاری شعبه زون مرکزی درشهرفرانکفورت ایجاد گردید.همچنان درایجاد دیپارتمنتها اقدامات عملی و ممکن را روی دست گیرد تا زمینه پیوند ونزدیکی هممسلکان ما در واحد ها و دیپارتنمتها شکل بهتروعملی گیرد.از جانب دیگرسهمگیری هممسلکان ما در ارائه خدمات رضاکارانه با استفاده ازدانش مسلکی شان برای افغانان درکشورهای اروپائی وموقف انجمن در قبال حوادث و وقایع داخل کشور ما طبق احکام اساسنامه نظم بهتر را کسب نماید.

شورای رهبری انجمن  طبق پلان فوق الذکردر نظر دارد تا در ربع سوم  یا چهارم سال ۲۰۱۳ یک کنفرانس بزرگ علمی ـ مسلکی را به ارتباط اوضاع نا بسامان افغانستان در یکی ازکشور های اروپائی سازمان دهد . علاوتاًانجمن  وظیفه خود میداند تا افغانان که اقلیت قابل ملاحظه رادرجامعه اروپا تشکیل میدهد برازنده  ساخته تا همراه با سایر اقلیتها نقش خویش را داشته با شد.همچنان انجمن  طبق اساسنامه در ربع اول سال ۲۰۱۴ برعلاوه  دایر نمودن جلسه عمومی ، پنج ساله گی تاسیس انجمن را هم به تجلیل خواهد گرفت.

هممسلکان گرامی !

جهت پشبرد اهداف فوق  بخصوص دو جلسه بزرگ ما ضرورت به مصارف لازم داریم که بدون کمک های مالی شما تطبیق آن مشکل خواهد بود.شورای رهبری درقدم اول از تمام اعضای محترم خواهشمند است تا طبق فقره ۲ ماده دهم اساسنامه حق العضویت سال ۲۰۱۳ شان را (۲۵ ایرو در سال) خویش را تادیه نمایند. شما میتوانیدمبلغ متذکره را به حساب بانکی انجمن که در اخیر نامه  هذادرج است  تادیه فرمائید.

همچنان  شماره بانکی  انجمن را از ویسایت انجمن ( www.hoqooq.eu) میتوانید  بدست آورید.

اعضای محترم وگرامی انجمن  : طبق فقره اول ماده بیستم اساسنامه  شما درصورت داشتن امکانات بهتر اقتصادی میتوانند خود ویا با تماس به سایرافراد ومراجع مربوطه  انجمن خویش را ( این نهاد  اجتماعی ـ حقوقی را که هدفش صرف  خدمت بی آلایشانه و رضاکارانه به هموطن تان در کشور های اروپائی و داخل کشور میباشد ، با تادیه  اعانه ها یاری رسانید تا زمینه های خدمات بهتر وبیشتر مهیا گردد.

شورای رهبری خواهشمنداست تا با سهمگیری فعال (کمک های مادی ومعنوی) ارائه نظریات و پیشنهادات سازنده، ارسال مقالات مسلکی در ویبسایت، ارائه مشورت های مسلکی برای هموطنان وغیره در حدود اساسنامه ،انجمن  خویش را تقویه و متباز تر سازید.

شورای رهبری انجمن ارزومند همکاری های عملی شما بوده وموفقیت بیشتر شما رادر ایجاد واحد های کشوری انجمن را در کشور های مختلف اروپا دارد .

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 حساب بانکی انجمن :    

Rekeningnummer:46.99.35.308

Bank: ABN-AMRO     

Op naam:  Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:  van Someren Downerlaan 46,

۵۷۰۷ KL Helmond, Nederland

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما