۲۴ ساعت

04 آوریل
۱ دیدگاه

حکایت پولیس قهر مان و دستگیری انتحاری

   تاریخ نشرپنجشنبه  ۴ اپریل ۲۰۱۳ هالند

نذ یر ظفر

نذ یر ظفر

حکایت پولیس قهر مان و دستگیری انتحاری

نوشته : نذیر ظفر
۳۱ / ۳ / ۲۰۱۳

****

شنیدم که در کابــــل ای غمگسار

یکی طالبــــــی کرده بـــود انتحار

از آن پیشـتر کاین لعیـــن جان دهد

به دوزخ تنــــش را شــــــتابان دهد

همی خواست تا در محفلی مردمان

رود انتحـــــــــــــاری کـند بی گمان

پو لیسی وفا دار میهــــــــــنپر ست

جوانی پر از غیرت و چیره دست

به دنــــبال طالب بــــــــشد رهسپار

که شاید کنــــد دفــــــــــع از انتحار

چو طالب ازیـــن امـــــــــر آگاه شد

دویـــــدن گر فت مــــثل چار پاه شد

همـــــــی خواست در بین مردم رود

در آنــــــــــجا مقیمء جـــــــهنم شود

پولیس از عقـــــب شد به او حمله ور

گر فتـــــش به آغوش آن شــــــــیر نر

ولی طالبــــــی نا کــــــــــس و نا بکار

سوچ کرد و خود را نمــــــــــود انفجار

پولیس جـــــوان شد به همــــــــت شهید

ولی نــــــعش طالب به هر ســـــو پرید

پولیــــــس بچــــــــهء کار دان و غـــیور

ســـــــرا پا پر از غـــــــیرت و از شعور

براه وطـــــــــندار جـــــــان را ســـــــپرد

به مـــــهر وطــــــن قـــــــــهر مانی بـبرد

شنــــــــیدم ز شخصـــــی موءسق ؛ سخن

که میگـــــــفت این قصـــــــــــه در انجمن

پس از مــــرگ این قهـــــــــــــر مان وطن

نــــبودی ورا پــــــــول دفــــــــن و کــــفن

نه دو لــــــــت به او حــــکم امـــــــداد کرد

نـــــــه از قـــــــــــهر مانی او یـــــــــاد کرد

غریــــــب بچــــــه با فقــــــر در خاک رفت

به دار الابـــــــــــــقا ســــــــتره و پاک رفت

زن و بچـــــــــه اش مفــــــــــلس و دربـــــدر

به هر دفــــــتری مــــی زد از غــــــــصه سر

یکـــــــی همـــــدل و همـــــنوایـــــــــش نبود

بـــــــــــه درد و غریبــــــی دوایــــــــش نبود

به هر دفــــــتری داشـــــــــــــت آه و فغان

تــــــــضرع همــــــــــی کرد در هر مکان

به دادش نیــــــــا مد یکــــــــــــــــــی دادگر

گذشـــــــت از وثیـــــــقه؛ به چشـــــــــمان تر

نذیر ظفر

 

یک پاسخ به “حکایت پولیس قهر مان و دستگیری انتحاری”

  1. admin گفت:

    ظفر گرامی ، بسیار زیبا و مملو از احساس سروده اید. زنده و سلامت باشید . مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما