۲۴ ساعت

12 مارس
بدون دیدگاه

آی-اس-آی I.S.I مرگ به نیرنگ تو

  تاریخ نشر سه شنبه  ۱۲ مارچ ۲۰۱۳ هالند

Naamloos000

“طاهراشرفی”  ننگ به این ننگ تو          کشته شده مسلمان به فتوای جنگ تو

بنام خدا

سروده ای را  که مطالعه میفرمائید درد دل یک هموطن ستمدیده ما است که در مقابل هذیان گوئی های یک ملای درباری بنام طاهر اشرفی وابسته به شبکه تروریستی اطلاعات ارتش پاکستان I.S.I به مثابه یک فتوای مذهبی البته با لیبل و مارک  Madin Pakistan که کشتار بی گناهان در قلمرو افغانستان را که  بنام عملیات انتحاری و استشهادی با بستن جلیقه های انتحار بر بدن  کودکان و جوا نان که همچون گله های از گوسفندان پس از شستشوی مغزی مختصر انجام می پذیرد شرعأ ! جائز می شمارد در فورم یک سروده به تصویر کشیده است . نواندیشی تربیون مسلمانان نواندیش افغانستان ضمن محکوم ساختن این گونه فتوی ها ی سرکاری سروده ای از این همو طن گرامی ما را  منتشر میسازد

آی-اس-آی I.S.I!

آی-اس-آی I.S.I  ! آی-اس-آی I.S.I!

مرگ به نیرنگ تو

خون شهیدان ما می چکد ازچنگ تو

ملا”طاهراشرفی” ۱ننگ به این ننگ تو

کشته شده مسلمان به فتوای جنگ تو

غدروریا ودروغ فنک وتوودنگ تو  –۲

خاطره ها مانده بس، ازملای لنگ تو- ۳

حیله گر وفتنه کار،خصم خداوند گار

حمید وپرویز تو، بابرالدنگ تو- ۴

مرید شیطان تویی

دشمن افغان تویی

ننگ مسلمان تویی

غول بیا بان تویی Naamloos00000

کشته وآواره ایم به فتوای تنگ تو

آی-اس-آی-آی-اس-آی

مرگ به نیرنگ تو

خون شهیدان ما می چکداز چنگ تو

اردوی خونخوارتو،ملاِی بیمار تو

پلیس غدارتو،دولت جّبار تو

فسادوفقروستم به کوی وبازارتو

پر زدروغ وریا چهره هفت رنگ تو

آی-اس-آی-آی- اس- آی

مرگ به نیرنگ تو

خون شهیدان ما می چکد از چنگ تو

ساخته بمُب اتم

قاتل بی شاخ ودم

بوده درآن سرزمین

راه سعادت چوگم

یقین بدان که عاقبت عامل جنگ سوم

چوحق وانصاف وعدل نیست به فرهنگ تو

آی-اس-آی-آی- اس آی

مرگ به نیرنگ تو

خون شهیدان ما می چکد از چنگ تو

نام بدِ آی،اس،آی،نفرت عالم شده

عامل هرجنایت به هرچه آدم شده

Naamloos000000 

زبسکه خون ریخته عزا وماتم شده

مخترع خود کشی به واسکتِ بم شده

کنارِهرجاده یی مین تو وبنگِ تو

اهلِ قبایل تویی

ظالم وقاتل تویی

مهد رزایل تویی

پُرزمزایل تویی-۵

زهرهلایل تویی

اساس باطل تویی

دشمن امن وامان، لانه ترورستان

چوطاهر اشرفی سند تو وگنگ تو

آی-اس-آی- I.S.I  ! -آی-اس-آی I.S.I   !

مرگ به نیزنگ تو

خون شهیدان ما می چکد از چنگ تو

Naamloos0000000 

مثل تودرمنطقه نیست چنین ویرانگر

اهرمن بد گهر دشمن نوع بشر

با جگر داغ داغ،خیل یتیمان نگر

نه تاک وباغ وزمین ماند،نه هم ده وشهر

شئان ووقاروحیا نیست به اورنگ تو

همیشه تا قیامت، ای دشمن پرزکین

خون هزاران شهید می چکد ازچنگ تو

آی-اس-آی I.S.I   !  آی- اس-آی I.S.I  !

مرگ به نیرنگ تو

خون شهیدان ما می چکد از چنگ تو

والسلام

آخند زاده-قادری

۱۵-حوت -۱۳۹۱ هجری شمسی

۱   ملا طاهراشرفی-رئیس علمای پاکستان، که اخراًدربیانیه اظهارداشته بودکه حملات انتحاری درافغانستان بدلیل حضورنیروهای خارجی حلال بوده وکدام مشکل شرعی ندارد،امادرپاکستان قطعاَحرام وجایزنیست؟!

۲– فنک-بمعنای پوستین،-ودنگ-بمعنای غدرودروغ وریا.غیاث اللغات

۳– ملای لنگ-ملای معروف انگلسی است که سالها مشغول جاسوسی درافغانستان بوده ودرعین حال امامت یکی ازمساجد معروف رابدوش داشته وفتواهم صادرمیکرده است!

مزایل-موشک.

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما