۲۴ ساعت

11 مارس
بدون دیدگاه

تدویر سیمینار

  تاریخ نشر دوشنبه  ۱۱ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

نورمحمد غفوری

نورمحمد غفوری

تدویر سیمینار

در بارۀ «نظام انتخاباتی افغانستان و ضرورت تغیر آن»

 نورمحمد غفوری

نظام انتخاباتی رکن اساسی و محوری نظام های دموکراسی بوده که سایر ارزشهای دموکراتیک در کشور به ماحول آن دور میخورد. انتخابات در کشورهای دموکراتیک تعداد کثیری از نخبه گان سیاسی و کتله های وسیع مردم را به تحرک میآورد.

فعالین سیاسی به پست های مختلف انتخابی مانند کرسی های شوراهای محلی، شوراهای ولسوالی ها، شوراهای ناحیوی، شاروالی ها، شوراهای ولایتی، پارلمان و ریاست جمهوری خویشتن را کاندید مینماید و در بین مردم جامعه به فعالیت سیاسی بخاطر جلب آرای شان فعالیت مینمایند. احزاب سیاسی نیز در دوره های انتخابی به فعالیت های سیاسی و اقناعی خویش شدت میدهد و جلسات اعضای خویش و محافل مردمی را به انواع مختلف سازماندهی مینماید. این فعالیتهای فعالین سیاسی و احزاب برای بدست آوردن آرای مردم، تحرک قوی را در بین مردم ایجاد نموده، باعث بیداری، علاقمندی و آگاهی سیاسی افراد جامعه گردیده و در تشکل ارادۀ عمومی ملی نقش بسزای را بازی مینماید. اهمیت انتخابات از این هم هویدا میگردد که در مورد آن هزارها عنوان مقالات و صدها جلد کتابهای تحقیقاتی، تحلیلی علمی و معلوماتی به رشتۀ تحریر درآمده است.

در دنیای امروزی صد ها نوع نظامهای انتخاباتی وجود دار که یکی از آن هم نظام انتخاباتی جوان کشور ما میباشد. این نظام انتخاباتی جوان علی الرغم اساسات دموکراتیک دارای خلاها، کمبودیها و نواقص زیاد میباشد که تغیر و تکمیل آن بخاطر نهادینه شدن و رشد دموکراسی جوان افغانستان ضروری پنداشته میشود.

حزب ملی ترقی وطن، بخاطر توضیح نظام موجود انتخاباتی افغانستان ـ محتوی قانون اساسی، نقش نحوۀ تعین حوزه های انتخاباتی، نوعیت و شیوه های رای دهی، نظارت بر پروسۀ رای دهی و غیره اجزای آن و همچنین ضرورت تغیرسیستم موجود انتخاباتی کشورسیمینار را بتاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۹۱  مطابق با ۲۱ فبروری سال ۲۰۱۳ تحت عنوان «نظام انتخاباتی افغانستان و ضرورت تغیر آن» دایر نمود. در این سیمینار که اعضای شورای اجرائیه، اعضای شورای مرکزی و اعضای حزب ملی ترقی وطن یکجا با فعالین مستقل سیاسی و اجتماعی در شهر کابل اشتراک نموده بودند، مورد علاقۀ همۀ اشتراک کنندگان واقع گردید و خواهان ادامۀ چنین سیمینار ها به مقیاس های بزرگ شدند. سیمینار از ساعت نه بجه قبل از ظهر الی دوازده بجه دوام داشت. موضوعات این سیمینار که از طرف کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب ملی ترقی وطن سازماندهی شده بود، توسط محترم معاون سرمحقق عبدالصمد عزیزی، استاد اسبق پوهنتون کابل، عضو اکادمی علوم افغانستان و عضو شورای اجرائیۀ حزب ملی ترقی وطن تهیه و به حاضرین پیشکش گردید.

 نورمحمد غفوری

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما