۲۴ ساعت

31 ژانویه
بدون دیدگاه

معرفت

تاریخ نشر پنجشنبه  ۳۱ جنوری ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

معرفت

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

۲۵ جنوری  ۲۰۱۳

****

لعل و گوهر در مسیر معرفت دُر فشانی میکند

در قلـوب زندگی سـاز وجود گلفشـا نی  میکـند

علم معنیِ ای سـما هرطرف درآستان شهرعشق

شــاهـد دلهــا  قـلـب رَوشــن  را نشــانی میکـنـد

معـرفـت در نهـاد  پیـکــر انسـان ســالار زمـان

آنکـه بیـنـائی نـدارد  عمـرهــا  پشـیـمانی میکـند

معـرفـت گـنج حلا ل وشـمع  رایـگان بـر آدمی

هرکی بردارد ز او گرچه پیـربُوَد جوانی میکنـد

ذره  ذره  قطـره  قطـره  حـاصـل کشـت حـیـات

خـرمـن هسـتی معـنی،خـروش و جاودانی میکند

تیــر ظلمت از شــقـاوت ژالـه وار در جـان مـا

بـزم عـرفــان چـون ســپـر کار نـهــانی میـکـنـد

شــمع عـرفـان روشــنگـر دلهـای تاریک جـهـان

گر”حبیب ” بیند نوردردلش جانش قربانی میکند

 الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما