۲۴ ساعت

03 سپتامبر
بدون دیدگاه

خــود فـــروشــی

تاریخ نشر دوشنبه ۱۳سنبله  ۱۳۹۱  –  سوم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

خــود فـــروشــی

=======

یــارب هــرلـحـظـه نـگـهــداریـیــم ازبـی بـصـران

مـــده درپـنـجـــه ی کـــور وســتــمِ چــوبِ کـــران

 

انـــدرایــن بــادیـــه افـتـــــــاده ام ازبـی خـبـــــری

مـی نـــدانـسـتــم ازایــن قــافــلــه ی بــی خــبــران

 

غـیــرتـجـنـیـس رَوَد هــرکـــه بــه پـهـلــوی کـسـی

ســایـــه از خــویـش بـــدانـــد بــه کـنــار شــتــران

 

روح اقـبــال بـُـــوَد شــــــاد بـــــه ایــن ارشــــادش

کـــه مـخــاطــب بـُــوَدش انجـمــن خـیـــره ســران

 

(( درجـهــان بــال وپــر خــویــش گـشــودن آمــوز

کــه پــریـــدن نـتــوان بـــا پـــر وبـــال دیـگــران))

 

تــاج تحـقـیــرزبـیـگــانـــه بــــه ســـرابــلـــه زنـــد

سـنـگ بـیـــداد زَنـَـــد بـــرســـرصـاحـب نـظــران

 

قـــدم آهـسـتــه نـهـم گــرچــه بــه مـنــزل نــرســـم

بـا حــزم رفــتــن ازایــن بـیـشــه ی گــرگـان دران

 

خـودفـروشـیـسـت درایـن دیــرکـه دیــدم “فـضلی

ای دریـغ عــزت خــود را بـفــروشــــد بــه قـِــران

 ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما