۲۴ ساعت

24 آگوست
بدون دیدگاه

به پول زکات مسجد ساخته نمیشود!

تاریخ نشر جمعه سوم  سنبله ۱۳۹۱ –  ۲۴ آگست ۲۰۱۲ هالند

تتبع ونګارش :

امــیــن الـدیــن « سعـیـدی – سعید افـغــانی »

مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان

ومسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جــرمـنی

به پول زکات مسجد ساخته نمیشود!

***********

الحاج امــیــن الـدیــن « سعـیـدی - سعید افـغــانی »

الحاج امــیــن الـدیــن « سعـیـدی – سعید افـغــانی »

زکات درلغت به معنی پاکی است  چون زکات باعث پاک شدن وتزکیه نفس می گردد:
خداوند پاک در سوره   توبه آیه ۱۰۳ میفرماید : « خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها » ( ازاموال مومنان صدقه وزکات بگیر که بدینوسیله ایشان را پاک می نمائی وتزکیه می کنی).
تزکیه وتطهیر مومنان به وسیله زکات ازجانب پروردگار شامل افراد جامعه ومومنان است چرا که زکات نفوس افرادرا از گناه وپلیدی بخل، سنگدلی ، خودخواهی وطمع وسایر رذایل اخلاقی واجتماعی که باعث حسادت وتعدی ودشمنی وجنگ وعداوت میشوند پاک ومنزه میگرداند .

بنابر اهمیت این موضوع است که : خداوند پاک در قرآن عظیم الشان  درآیات متعدد به مسلمانان  هدایت فرموده است که به دادن زکات اقدام فرمایند .

قابل توجه ودقت است در آیات متبرکه مسلمانان امر به نماز شده در جنب آن به مومنان  تاکید بعمل آمده است که به پرداخت زکات  نیز اقدام نمایند . (فا قیموا الصلاه وآتوا الزکاه )«نماز را به نحواحسن بخوانید وزکات بدهید» .

این بدین معنی است که : مسلمانان نمی توانند وظیفه خود را به نحو احسن نسبت به برادران مسلمان خویش انجام دهد ،  مگربوسیله اقامه نماز وادای زکات .
قرآن عظیم الشان در تعریف  مفهوم اینکه برادر دینی کیست ، میفرماید :« فان تابو واقاموا الصلاه وآتوا الزکاه فاخوانکم فی الدین » (سوره توبه :آیه ۱۱ )  «اگر توبه کردند وپشیمان شدند ونماز را به نحو احسن خواندند وزکات را پرداخت کردند آنگاه برادر دینی شما هستند»

قرآن عظیم  الشان اشخاصیکه  از پرداخت زکات آباء میورزند تهدید نموده میفرماید :«ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هوخیرا لهم بل هو شر لهم وسیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه » ( سوره ال عمران آیه : ۱۸۰ ) «آنان که نسبت بدانچه خداوند از فضل ونعمت خود بدیشان عطا کرده است بخل می ورزند و(زکات مال را پرداخت نمی کنندودرراه مصالح جامعه دست به بذل وبخشش نمی زنند)گمان نکنند که این کار برای آنها خوب وبه سود ایشان است بلکه این کار برای آنها بد وزیان وضررآنها تمام می شود ودر روز قیامت به آنچه بخل ورزیده اند به صورت طوق به گردن آنها آویخته می شود).

پیامبرصلی الله علیه وسلم اشخاصیکه  از دادن زکات  اباء می ورزند ، به فقر وتنگ دستی وداشتن زندگی تلخ تهدید می کند و می فرماید: (وما منع قوم الزکاه الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم یمطروا)ابن ماجه «هر قومی که از پرداخت زکات خودداری کند از نزول باران از آسمان محروم می شوند واگر به خاطر حیوانات نمی بود به کلی از باران محروم می شدند».

زکات در اسلام چگونکی جمع اوری وشیوه توزیع آن  از جمله  موضعاتی است که حکم  آنرا پروردگار خودش در قرآن عظیم الشان با صراحت ووضاحت بیان داشته است وهیچ کسی نمیتواند به ذوق و دل  وبه هر تر تیب که خودش بخواهد آنرا به زعم وفکر خویش  تأویل  و در آن اجراات نماید ویا آنرا به مصروف برسند ولو اګر برای اعما ر وترمیم مسجد وسایر عبادتگاه  های مسلمین نیزباشد. که متاسفانه برخی از علما ء در افغانستان به وتاویل وتفسیر اصناف تعیین شده وفرمولبندی شده ای که قرآن بدان اشاره فرموده است می پردازند وآیه متبرکه به زعم خویش تفسیر مینمایند .

در حالیکه قرآن عظیم الشان با تمام صراحت ووضاحت  در  (سوره توبه آیه : ۶۰  ) می‌فرماید:

« إنَّما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاکِینَ وَ العَامِلِینَ عَلَیهَا وَ المُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُم، وَ فِی الرِّقَابِ وَ الغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ ابنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِن اللهِ و اللهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ»
« بدرستیکه زکات مخصوص فقراء ،  و مساکین،  و کارگزاران آن ،  و کسانی که جلب محبتشان (برای اسلام) می‌شود و (آزاد کردن) بندگان، و (پرداخت قرض های ) قرضداران  و (صرف) در راه خدا و واماندگان در راه می‌باشد. این یک فریضه الهی است و خدا دانا و حکیم است.»

در آیه متبرکه بوضاحت اصناف کسانیکه زکات برایش تخصص یافته بیان گردیده است ومسوولین امور را از تصرف خارج از تخصص اصناف منع نموده است . قرآن  ، این اصناف که مال زکات برایشان تخصص می یابد قرار ذیل فورمولبندی نموده است :

۱ – فقرا یا ( فقیر مفرد ) به کسی گفته می‌شود که هیچ مالی ندارد.
۲ – مسکین به کسی گفته می‌شود که مالش کفایت زندگی روزمره اش  نمی‌کند.
۳ – کسانی هستند که حکومت آنها را مسئول جمع‌آوری زکات کرده است. ( مامورین وکارمندان بخش زکات)
۴ – برده‌ای که با سیدش قرارداد کرده که در بدل  پرداخت مبلغی آزاد شود.
۵ – کسانی که قرضدار هستند  و توانایی پرداخت  قرض های خویش  را ندارند.
۶ – مجاهدین  اسلام.
۷ – مسافری که می‌خواهد به شهر یا کشورخوش برگردد ولی مالی برای برگشت ندارد.
بنآ اگردر حکم آیه متبرکه دقت بعمل اریم ، بوضاحت تام در  خواهیم  یافت که بناء مسجد ویا ترمیم وتزِین مسجد  ، شامل حال این هفت  گروه نمیباشد ، پس برای مسولین امور مسلمین ازلحاظ حکم قرآنی وحکم پیامبر صلی الله علیه ، جائز نمیباشد که اموال زکات  را به تاویل وتفسیر خویش ، برای اعما ر ترمیم وحتی تزین مساجد بمصرف برساند .  پایان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما