۲۴ ساعت

12 جولای
بدون دیدگاه

بدَرگهی خالق دُعا نما

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

با ابرازتشکر وسپاس ازجناب استاد « ثنا »
این سروده را خدمت شان تقدیم میدارم

حسن شاه فروغ

۱۲ – ۷ – ۲۰۱۲ لندن

بدَرگهی خالق دُعا نما

ما را به جزسرودنِ شعرو ترانه نیست

گویند سروده های مراعاشقانه نیست

ذوقِ نِگاروباده وجامم همیشه هست

آن دِلرُبا و مونسِ جانم شبانه نیست

بَروعده های خویش و فایی نمی کنند

خوبانِ شهر را بَجُز از مکرو بانه نیست

نی پول و زَرنه قدرتِ باز و به تن بود

مُفلِس بسانِ من بَخدا دَرزمانه نیست

غافل زِخویش گشته بفکرِ وطن شدم

غُربت نصیب بوده کنون آشیانه نیست

زنجیر ها بگردن و بر دست و پا زدن

زِندانها مُخوف و از دَر نشانه نیست

دربَحرِ دُشمنی و نِفاق غوطه ورشدیم

کردیم شِنا و ساحلِ ما را کرانه نیست

بَر خیز« ثنا » بَدرگهی خالق دُعا نما

جُز آِتکا بدَرگهی ذاتِ یگانه نیست

شبها چوبی سِتاره وبیماه وساقبست

جُزلُطفِ حق فروغِ زِصبح درمیانه نیست

باتقدیم احترام فروغ

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما