۲۴ ساعت

30 اکتبر
بدون دیدگاه

کتابهای جدید

لیسانسه باسواد

اثر: درمحمد وفاکیش

چند ماه قبل دوست و دانشمند گرامی محترم درمحمد وفاکیش نویسنده  وژور نالیست سا بقه دار کشور مقیم هالند  لطف نموده  کتاب ” لیسا نسه باسواد” اثر جدیدش را که از طرف موسسه  انتشارات الازهر در شهر کابل افغانستان ، با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه  در ۲۸۴ صفحه به اضافه ۱۲ صفحه فهرست و پیشگفتار با قطع و صحافت  زیبا چاپ شده است طور یاد ګاری به اینجانب اهدا نموده اند که با سپاس فراوان از ایشان باید به عرض برسانم که نسبت معاذیر صحی نتوانستم همان وقت این کتاب نفیس و جالب را ا معرفی نمایم.

محترم درمحمد وفاکیش مولف کتاب لیسانسه باسواد ماستر ژورنالیزم بوده ومتولد سال۱۳۳۱ خورشیدی در شهر باستانی هرات است . وی بحیث سرمحرر روزنامه اتفاق اسلام ، مدیر مسؤول روزنامه اتفاق اسلام و آمر عمومی اطلاعات و کلتورهرات، رئیس موسسه و مدیر مسؤول روز نامه انیس ، معاون نشرات ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی و مدیر مسؤول مجله دافغانی محصلان ، کارشناس وسایل اطلاعات جمعی ، رئیس موسسه طباعتی و نشراتی آریانا ، مدیر مسؤول جریده آرمان و فعلآ کولم نویس در نشریه محلی کشور هالند و ترمیم کننده اسناد کتبی در آرشیف شهر دورد ریخت هالند است.

لیسانسه باسواد مجموعۀ از خاطراتی است که در زنده گی نویسنده اتفاق افتاده و آنها را به رشتۀ تحریر در آورده که مطالعه آن خالی از دلچسپی نیست .

این کتاب شامل چهار فصل  بوده که عبارتند از:

خاطراتی با چاشنی طنز

خاطراتی از روز نامه نگاری

خاطرات مسافرت ها

و خاطره ها و سخنها

نویسنده درقسمتی از پیشگفتارش چنین نوشته که تقدیم شما خواننده گان عزیز مینمایم :

((“لیسانسه باسواد” مجموعه ازخاطرات من اند، خاطراتیکه از چهار دیواری زنده گی مختص به من عبور و با تو در گذرگاه زنده گی پرتلاطم انسان امروز، ما شده اند.

لذا تو و من که ما شده ایم، این”ما” ما دیگر در پهنای کره خاکی اطلاق به موجودیست که فصلش را بامشخصه یی عقل، درایت و سازنده گی از سایرعالمیان جدا و لفظ پر ابهت انسان رابه خود رقم زده است.

لذانوع ما (انسان)، هست گشت تا هستی آفریند و با افراشتن رایت انسانیت، نوع خواهی، ستیزنده گی در برابر پلشتی ها و هرآنچه بدی و زشتی است، بر مقام ” اشرف مخلوقات” تکیه زند.

مبرهن است که عده یی از ما (آدمیزاده گان ) با ارائه بهترین نمونه های از ایمانداری، عطوفت، تقوی و پایمردی در برابر مظالم و آنچه انسان و انسانیت را به بیراهه میکشد، از مقام شایسته انسان و امر سترگ انسانیت، جانانه دفاع نموده و دفاع مینمایند.

ولی ما در دهر در قالب و پوشش انسان، اهریمنانی نیز زاد که در تناقض با فلسفه هستی بیباکانه تیشه به ریشه انسان و آتش به خرمن بودش زدند . . . از آنست که در فصل این موجود والامقام (انسان) نیز یک خط فاصل ایجاد شده است، این خط نمودش را در میان هریک از اقشار انسانی دارد، حتی در میان تحصیل یافته گان ما. آنانیکه تحصیل به هدف راهیابی به زوایای تاریک هستی نموده و میخواهند دست توانمند انسان آگاه را در بهره گیری عادلانه و عاقلانه از آنچه در طبیعت است تواناتر سازند و آنانیکه محض برای گرفتن و فزودن القاب تحصیل میکنند و ذهن شان محصور در حصار آزو خودپسندی است.  . . .

از آنجهت من عنوان “لیسانسه باسواد” را که با خاطره آغاز کار روزنامه نگاری ام نیز مناسبتی دارد به این اثرم برگزیدم،تا با بازتاب خاطراطیکه از واقعیت های عینی جامعه ما آب و تاب گرفته اند، شمه یی از سرشت و سرنوشت نسل دیروز و امروز را که از نیم سده به این سو، نسبت عدم ثبات در تلاشهای روشنگرانه،سیالیت موضع در بیلانس سلیقه ها و سود بردنها، در کوره راه های زنده گی سرگردان اند بازگو نمایم .زیرا درفحوای خاطره هااست که امروزماباتاریخ که بیان حوادث  ګذشته در قید زمان ومکان معین است،پیوندمیخورد.

البته مرام خاطرات محدودبه زنده ګی شخصی وخانواده ګی نیست،بلکه  من تکیه بر خاطراتی کرده ام که بامطالعه آن،خواننده بتوانددرآیینه آن،حقیقت پنهان وآشکاررخدادهایی را درجامعه ییکه اوزیست میکندحداقل لمس کند.

بنأ آنچه در این مجموعه طی چهارفصل به رشته تحریردرآورده ام، امکان وقوع آن در زنده گی هر یک ما ممکن است. ولی سوال اینجا است که آیا من در بازگویی خاطراتم بحیث واقعیتی از زنده گی ما موفق بوده ام یا خیر؟ نظرات سازنده وپاسخ تو مرا یاری میرساند تا کاستیها را مرفوع و به سازی آنچه بهتر پنداشته شود سعی بیشتر نمایم.

علاوه تأ طنزهاییکه به مثابه حسن اختتام درمحتوای اکثرخاطراتیکه به عناوین مختلف رقم زده ام، امیدوارم نه تنها چاشنی ګوارای درګذارحوادث تلخ وشیرینی که برمن ګذشته باشند،بلکه بیان لبخندتسلیم ناپذیرانسانهای آګاه وبااصالت ورسالتی باشد دربرابرآنانیکه بر بنای فقرشخصیتی وذهنی دیوسالاری رابرآدم سالاری برتری  داده ومیدهند.))

مطالعه این کتاب نفیس را به خواننده گان عزیز و هموطنان گرامی توصیه میکنم و موفقیت نویسنده محترم آنرا در نشر کتابهای دیگرش از خداوند بزرگ آرزو میکنم.

محمد مهدی بشیر

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما